er/ts-rercin-adayttp:/bel>berina-alinan28om/van/hdp-van-il tırş eş bkazasi adayttpl bel> oa alınan gazeteci idris yılmaz Tem büroda tutuluyor">
l <2-vekif="> F-iitlesıercis-il1acibekir-xacortSon Dv> 8 siyasdiv> rusf="http://ww-e s/ima- ="htvizges/hkopksin//www.hogal-gaza-gecec İ: Rusf=yal medya - ciöb>Va = htvizges/ kopksiı?nan gazeteci idris yılmaz Tem büroda tutuluyor">
< tırş siv.h/b>yıpyermaz nan gazeteci idris yılmaz Tem büroda tutuluyor"> /habcocdiyer>
title/a mbs/20 ircissin&-ve-mus-cumhur Ct-rersavm/imayer>pkn-tek-ha5s.com/van/van- larm, eceksin&qve Cumhur Ctk kazsavmöb>Vayerku,PKK PYD Payttciömotestnaor. Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> <-İdlip plar/"ğı Vyw.öyle tır Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> <-İdlip plar/"ğı Vyw.öyle tır HDP Van& tırTürk://qve Rusf=y& tırAv> <-İdlip plar/"ğı Vyw.öyle& tıre ilçesinde tırafik kazası 2 yurttaş Yaralı.
itle="bercisasgtp:/ucrCt-dolaad.haber37dm/gevas/yoldan-http asgtp: ücrCt bel> oadu (Asgtp: ücrCt ıktad.h?) Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">yüzş 14.47 lemmaz nan gazeteci idris yılmaz Tem büroda tutuluyor">yüzş 14.47 lemmaz ilçesccis uluy lemote/w g:liyle,ei-h29t,pasap t,Yaralı."/vanageı..Ma;ıi yüzş 4, he ye>yüzş 14.47 lemmaz Kişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu. itle="Vsgtp: ücrCtlmage reeh kayb Vywkttciök 500 lir3 Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">Vsgtp: ücrCtlmage reeh kayb Vywkttciök 500 lir3Kişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu. itle=" itle="
< tle="i.com/eilce43com/van/hdp-vanDemirleş aı Egan: çaSehe ge p:liri çocdiyerkulteğle="i iGazetedildna Yocin"HDP Van İl Örgütünden ‘Efrîn çağrısı!"> p:liri çocdiyerkulteğle="i iGazetedildna YocinKişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu. tle="/bs/2milli< tle="-mu.hab-gorevdrercrcis/son-239yali-koyunlariyla-bMilli Eğle=" Mü Katilctu-revdre14.html" title="Erciş#039;te 3 Kişi Gözaltına Alındı">
tle="/osym-">< 10tuluyErcihrefrciavl p il iitlesı"hzetd" title="Erciş#039;te 3 Kişi Gözaltına Alındı">< 10tuluyErcihrefrciavl p il iitlesı"hzetd" t KadınıSYM, ">< 10tuluyErcihrefrciavl p il iitlesı"hzetd" Kişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu. tle="/yuksan.com/="-khabmages-"snavi-yks-om/vkezh rd tls/ercis223is.com/van/van-Yüksanöretm=" Khabmagel Sciavl (YKS)’ıkez değlştrİKA Gazeteci İdris Yılmaz gözaltına alındı">
tle="/bs/aberr tle="-s nlges-meclis-gm/immw/ww-ces204is.com/van/van-da-aber Eğle=" S nlgel Meclis Gü/immw/wwtitle="Erciş#039;te 3 Kişi Gözaltına Alındı">maciös/barvanae/etitle="Erciş#039;te 3 Kişi Gözaltına Alındı">maciös/barvanae/etHDP Van a ediuis/ iGa" />maciös/barvanae/ean İl Örgütü’nden ‘Efrîn’ çağrısı!
8aglikw14/yberoa a.h-.">dur Cttp:/ids/2Vsm/eilcc3k-in-edremit-ilc14 uluy -kazau-h29yd294204.: Mağdur Cttp /ids/2Vsm/ml" title="Van#039;da 8 siyasetçi tahliye edildi">dur Cttp_/ids/2Vsm/_rerc3k8r cfktan-1-kisi-14 uluy -kazau-h29yd294204.: Mağdur Cttp /ids/2Vsm/mHDP Van14 uluy &-kazau-h29yd29&4204.: Mağdur Cttp /ids/2Vsm/Kişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu.8aglikw8aglik-bacin /wwndiv>hamif="cocdiyer-li/ifgin-baskal9gan-kadinin-katSağb>Va Baasi"ğı tır_iv tırhamif= çocdiyer tırli 2 gin- aı Ev Sahibini Bıçaklayarak Gasp Ettiler: 2 Tutuklama">Va Baasi"ğı & tır_iv & tırhamif= çocdiyer& tırli 2 gin- aı Ev e ilçesinde tırafik kazası 2 yurttaş Yaralı.
< saterciöil durdurdu Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> < saterciöil durdurdu HDP VanDütitca üth29 bebek mtm s Katm=crei virüs 9;ın#dğı Vgndukyurttyle " /> < saterciöil durdurdue ilçesinde tırafik kazası 2 yurttaş Yaralı.
8aglikwd tit rercyisp:lisemiya-alin3047ini-bicaklayarDütit al17 milyon bebek zehirn- aavadiv rercy Vgnlişemiya- Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">
molotofkokteyls 2 ksa du." /nan gazeteci idris yılmaz Tem büroda tutuluyor"> molotofkokteyls 2 ksa du." /Kişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu.oviyis/adiv-e -adp://wbina2s> rp/an: 3 aı r y;aşka Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">rp/an: 3 aı r y;aşka HDP VanZu."hl Vaolu-nseyir a18/01ekm ef="a" />rp/an: 3 aı r y;aşkae ilçesinde tırafik kazası 2 yurttaş Yaralı.
3e yüksa.html" title="Van#039;da 8 siyasetçi tahliye edildi">3e yüksa.htmirekleren_prpg" b>y;ıim n Vyitisre cskerksayı" />3pg"e yüksa.htKişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu.oviyis/ei> <-al medya oss/hdm/vasker- ryasaman-byitisin//www.51/gevas/yoldan-Ev> < al medya os ilıaskerk y;ıim n Vyitisin Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">
lerciöyle Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">lerciöyle HDP Van BD: Rusf=,Vikc NATO müttefikciih ef=sAKnl av ya" />lerciöyleKişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu.politika/erdogs/2macro&-ve-pu.coletporusrercis.467om/van/hdp-vanirdoğm, Macro&qve Pu.cole htmrüştüml" title="Van#039;da 8 siyasetçi tahliye edildi"> <-al medya osu-"snirn-btut//www.d5s.com/van/van-ABD tırşn Türk:// tırye: Av> < al medya osu sAKnl/" gaz Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> <-al medya osu-"snirn-btut_a7df6oldugun_iciABD tırşn Türk:// tırye: Av> < al medya osu sAKnl/" gaz HDP Van BD& tırşn Türk://& tırye: Av> < al medya osu sAKnl/" gazKişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu.politika/cumhurrercin="erdogs/2iihrsirt
politika/cpolitika/erdogs/2frans-e -gazeteciyi-feto-cu-gib/hkonus alsuneilc3973om/van/hdp-vanirdoğm Frans-039;da gazeteciyi tırFETÖ tırcü gib/ konuş alsun-kaza ş Crek lar/"aDAK. Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">3" class="row-fluid">
VaşKatn htmrüntüml" title="Van#039;da 8 siyasetçi tahliye edildi">m/ima/m/imavgazeteciegazeteldurulen0545s.com/van/van-KVan#0rgazeteci gazetelduan Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş...">m/ima/m.ht-ays>
kges/İKA Gazeteci İdris Yılmaz gözaltına alındı">
teknoloji/yw.ay-zekarcgirvhastayer>
hastay=kls/et-a eerl/hin-ve-ad.lethplatformuwndiv>0 nethrctepkioisutm-s
<-er mharekatiererl/tina_uzeilcc39yali-koyunlariyY ldu." /m: YerafikAv> < tıre harekatn# bkazlVt yleuz Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> < tıre harekatn# bkazlVt yleuz ilçesc ldu." /m: YerafikAv> <& tıre harekatn# bkazlVt yleuzKişi Tutuklandı, Erciş Cezaevi'ne kondu. eerl/a tit-b=s:no> <-al medya oeilcc395s.com/van/van-Dütit b=sAKnls iAv> < al medya o Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> < tıre /idscek mi?quot; Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> < tıre /idscek mi?quot; HDP VanKomKanm/ik kazasi: "Binals c ldu." /m ş Ctte olan tososukAv> <& tıre /idscek mi?"e ilçesinde tırafik kazası 2 yurttaş Yaralı.
eerl/gezicieiihrsonma etmsonucl p:/cis4369om/van/hdp-vanGezici tır_ih ">< a et ">< a et ">< a et ">34" class="row-fluid">
lerciöyle sı 2 yug srcnails/yw-ge_ku_butnklerciöyle Hirek aazası 2 yucap/eon-linwtitpn BD: Rusf=,Vikc NATO müttefikciih... d
sur://"httnsan-byard="-sevkiya/e0i-durdurdu-tek-h6ika-gazeteci-idBM, Türk:// üzeercwwv Sur://’ Ceznsan- y;ad /m sevkiya/öil durdurdu Hı 2 yug srcnails/yw-ge_ku_butnksur://tan-1-kisi-BM, Türk:// üzeercwwv Sur://’ Ceznsan- y;ad /m sevkiya/öil durdurdu Hirek aazası 2 yucap/eon-linwtitpnBM, Türk:// üzeercwwv Sur://’ Ceznsan-... d
d
rp/an: 3 aı r y;aşka Hı 2 yug srcnails/yw-ge_ku_butnkrp/an: 3 aı r y;aşka Hirek aazası 2 yucap/eon-linwtitpnZu."hl Vaolu-nseyir a18/01ekm ef="a... d
GÜNCEL: rttası 2 yurcroll-linn iid="yleumyaplinn Mansı 2 yua18flings-ico&qwhite , Vı! Yleum Yap ası 2 yuperct"skatelej Yazd rKiaü a="katelej lerFacebookan 'ta PaylaşKiaü gütü gütü d azaü azasid="mam/mHı 2 yurtta8ti azası 2 yurow-fulid
/ lisı 2 yuactive Ma="katelement kat_k15">
GÜNCELKia rgul> gütü
<27 Eylül htt7 Çarıimba 21:28d ansı 2 yuglyphico&s-ico&qfont-up">d ansı 2 yuglyphico&s-ico&qfont-normal">d aası 2 yuperct"skatelejKiaü !-- erhtas-- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E h1sı 2 yuaklay">erdoğm berafıqve istik pAK torpilsıyy, Kbir ges/ Vaşmanlaş/anrv ya"devtm E/orme h1>erdoğm berafıqve istik pAK torpilsıyy, Kbir ges/ Vaşmanlaş/anrv ya"devtm E/orme ped gütü azası 2 yurow-fluid newspic Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş..."> (func/eon(d, s,sid) {d az js,sfjs = d.ge_Esı! class="row-flfb-like" dat -katelement kat_k15">
uklandı, sı 2 yubtn-social-wrapperti ası 2 yubtn-social btn-facebook""katelements kat_k1facebook.8harer>8harer.php?u=ment kat_k15">
Facebook'ta Paylaş gaü ası 2 yubtn-social btn-twittes""katelement katwittes.8hare?text=Erdo%C4%9Fan+ber%C4%B1%C5%9F+ve+istik p%C4%B1+torpilsıyy%2C+K%C3%BCa ges/+d%C3%BC%C5%9Fmanla%C5%9Ft%C4%B1rv ya+devtm+E/or%21&url=ment kat_k15">
Twee ge gaü ası 2 yubtn-social btn-google""katelements kaplus.google.8hare?url=ment kat_k15">
Google+ Paylaş gaü ası 2 yubtn-social btn-linnEn""katelement kat_k1linnEn.8hareArticle?man-=arue&url=ment kat_k15">
LinnIn'de Paylaş gaüukland d gütü gütü gütü < renutm7 Ma="katelement kat_k15">
Kiaateerandum  !-- erciıq5"> < -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n pe tpn< pe tpnVanük lıekonomEk imbarga os,ilıaskes/ müdahalenih Türk:// Kbir ges/nş u;ataciı tepkigesin de farkls ideğll.< pe tpn< pe tpnErdoğm, Irak Kbir ges/nichedef aYol darbegesih Türk:// Kbir ges/ni de vuraciı nl anl maf/or. bKlücü yabancıl ci/anran ganül beğyerafiAK 2yice ko. /ancı  !-- erciıq5"> < -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n pe tpnErdoğm'ON bu yolu, bug> Sur://S" bkazl AK yazıma ki şu bKlümges/nakis nl l  kez daha izina_um:< pe tblockquote> tpnErdoğm, Irak Kbirdistsil'ia>imbarga os,iaskes/ müdahalenih Türk:// Kbir ges/nş u;ataciı tepkigesin farkls ideğll< pe tpnRteerandumIrak Kbir ges/ 1990'yerafikbaşı_iv bes/ zatre               kendi kendiges/ni yanet/na_yer.< em>2003'te Sadd.mcHüseyinfiilen Irak fiilen tçe bKlündü.< em>İstEğinizktad.h Irak'ls toprak bütünlüğüKistro&gi diye beğu." /n,ideğlşee lı yioav yacin.< em>Filis.coligesKistro&gi gib/ Irak Kbir ges/Kistro&gi de kendi devletges/ne>szhip olab0.ir, bunu içi ateerandum ida /idsb0.irges.< em>Bu haklgel ellhercwwv "SON tm z.< em>Bıkez daha vurgulu/orum:< em>Türk://'de Irak Kbir ges/ne>karıı, Mesut Barzanikarıı slernv sn# ">< demsce y;nlerci/anr.< em>Heleilıaskes/ müdahale ılgn#0yank olur.< em>Erdoğm'ON politikalgel Türk://'y/ ed /m ed /m maceraya sKatüklüya-.< em>Türk://'nih Sur:// Kbir ges/yle de, Irak             Kbir ges/yle de, kendi Kbir ges/yle de" />terciv sn#, s< demsce y;nlerci/anr.< em>Çary, Kbir gesle" />terciv k değll berafı/anr.< em>Çary, Türk://'nih lıya_iv kendi içi de demokf=s:y/ inıi 46erken,iaynl ztm s ihem kendi Kbir ges/yle hem    bölge Kbir ges/yle berafıqyw.v sn#danr.nihai oyunÇary demokf=s: ve berafı/an gaçiya-.< stro&g>< em>Türk://'y/ geçek lıbölgesel htçKistro&gi yw. cin olan formül budur.        Am ibug> < Türk://, ıkywzank k/, ywm  ters yol iigesleıyy" />lerciöyle.< em>Hem demokf=s: rafa k"Sdu." /löyle.< em>Hem berafı/an kaılöyle.< em>Erdoğm'ON tuttuğu yol/bu.< em>Erdoğm, anlaşıl , dafıeraf imaceraa ywrinKistro&gi, içeride tek ld.mlerı _ku khataraciı nl ssil/or.< em>Feia>hâlş u;nlöyle.< em>< pe tpn< pe tpn< pe akland aazası 2 yurow-fluid(func/eon(d, s,sid) {d az js,sfjs = d.ge_Esı! class="row-flfb-like" dat -katelement kat_k15">
uklandı, sı 2 yubtn-social-wrapperti ası 2 yubtn-social btn-facebook""katelements kat_k1facebook.8harer>8harer.php?u=ment kat_k15">
Facebook'ta Paylaş gaü ası 2 yubtn-social btn-twittes""katelement katwittes.8hare?text=Erdo%C4%9Fan+ber%C4%B1%C5%9F+ve+istik p%C4%B1+torpilsıyy%2C+K%C3%BCa ges/+d%C3%BC%C5%9Fmanla%C5%9Ft%C4%B1rv ya+devtm+E/or%21&url=ment kat_k15">
Twee ge gaü ası 2 yubtn-social btn-google""katelements kaplus.google.8hare?url=ment kat_k15">
Google+ Paylaş gaü ası 2 yubtn-social btn-linnEn""katelement kat_k1linnEn.8hareArticle?man-=arue&url=ment kat_k15">
LinnIn'de Paylaş gaüukland d gütügarticleed azası 2 yurow-fluid renutm znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-forma (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E azası 2 yurow-fluid gallheres stta>İlg0.i GalhergesKistta> azası 2 yurtta3">d aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
ges/yed aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
yik.habeilcewwv>ges/yeSu< resmwv yıkllDAK......ukland azası 2 yurow-fluid keywords">azası 2 yuaklay">stta>Anahtar KelimegesKistta>0 liMa="katele#facebookttaebic"row-flfbyleumicdat -toggleyutartiFacebook Yleumlgel rttası 2 yuldinl ldinl-inverse Mafb:, Vı!
0 gul> azası 2 yutar-co&tect"> azası 2 yutar-ttae active sid="yleumttaebi/d azası 2 yuyleumlar ttaebi/d azasid="yleumttaebi"sı 2 yurow-fluidi/d form nameyucoVı!<"sı 2 yucoVı!<_form sid="addcoVı!<"/d İsimd input nameyursrm" sı 2 yurtta10 adsoyadremypeyutext"ssid="adsoyadre"sze="30" maxlength="50ic/yoldan-Ad royadVgndukli! irek gütü !--azası 2 yuinput-prepend rtta6i/d rttası 2 yuadd-on">E-Postad input nameyuemails/sı 2 yurtta9remypeyutext"ssid="emails/"sze="30" maxlength="50icvalueyu" styleyuwidth: 202px;ic/yoldan-Yayınutnm yacin! irek güt--ü gütü @nameYleum GöcwwrKiaü azası 2 yu ktes rtta4 pull-right">KaYol K ktes: input nameyuchef="tes""id="chef="tes""azsabled ssze="3icvalueyu1000ie’nden ‘E ‘E input mypeyuhidwwv" nameyuhidicvalueyuek1620 irek input mypeyuhidwwv" nameyuuidicvalueyu0 irek input mypeyuhidwwv" nameyutipicvalueyu5"> <Yleumunuzconaylanm kküzeee yanet/c/ye ilet/.mlştir.ası 2 yuclose" dat -azsmi2 yuagest""katele#">×Kia(func/eon(d, s,sid) {d az js,sfjs = d.ge_Esı!
×Dikkatme stro&g> Suç teşkil 46ecek, yasaderciö, tehdit , rahatsciz Eci, hakare ve küfür içeren,iaıiı l yancı, küçük VaşKatücü, kaba, pornografik, ahlaka ayku." /, krşrlik haklgelna zarar ves/c- y; d ilenzeer nitelikgesde içerikgesden doğm hes tKatlücmali, hukuk/, cezai,sid pi s mluluk içeriği göcwwren tye/tyeges’e aittir.d gütü /sec/eonü , sı 2 yubox ..."> lerİlg0.i H..."> azası 2 yurow-fluid firs<"/d azası 2 yurtta3">d aaskatelement kat_k15">
<-de-sivil-kayiplar-az //www.74ka-gazeteci-idBM:kAv> <& tırae sivil kayanplar az ti ="Yoldan Çıkan Araç 5345lçesinde."> <& tırae sivil kayanplar az tcrek lerBM:kAv> <& tırae sivil kayanplar az d aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
d aaskatelement kat_k15">
<-idlip-pazarl//wwyapuna_//www.0e-orgutu-efrin-& tırTürk:// ve Rusf= & tırAv> <-İdlip pazarlerı Vyw.öyle& tır Md ="Yoldan Çıkan Araç 5345lçesinde."> <-İdlip pazarlerı Vyw.öyle& tır crek ler& tırTürk:// ve Rusf= & tırAv> <-İdlip pazarlerı ... Öne ÇTan H..."> aaskatelement kat_k15">
HDP& tırli Beştaş& tır anlsosf=l medf= gözkis lgelna tepki aaskatelement kat_k15">
Begediye otobüs> aaskatelement kat_k15">
Adtna& tıraa adl/ye bihatls iatl yan krşrVywıim _ku yitirdi aaskatelement kat_k15">
<-de-sivil-kayiplar-az //www.74ka-gazeteci-idBM:kAv> <& tırae sivil kayanplar az t/yw-ge_ku_butnk <& tırae sivil kayanplar az tcrek tpnBM:kAv> <& tırae sivil kayanplar az aaskatelement kat_k15">
lerciöyle syw-ge_ku_butnklerciöyle Hrek

ABD: Rusf=,Vikc NATO müttefikciih ef=sAKnl av ya" />lerciöyle aaskatelement kat_k15">

HDP& tırli B0.gen’in, cezaevrcww y;zderı Vikcici itar VıTtu. aaskatelement kat_k15">
sur:////wznsan-van-dim-sevkiya/:nomdurdurduererci69ka-gazeteci-idBM, Türk:// üzeercwwv Sur://& tırye znsan- y;ad /m sevkiya/öil durdurdu Hyw-ge_ku_butnk aaskatelement kat_k15">
rp/an: 3 aı r y;aşka Hyw-ge_ku_butnkrp/an: 3 aı r y;aşka Hrek tpnZu."hl Vaolu-nseyir a18/01ekm ef="a" />rp/an: 3 aı r y;aşka aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
askes-viyiser3w-yukselabererci64ka-gazeteci-idEv> <& tırae ywıim _ku yitirwv "skesksayısn# 3& tıre yakselab Hyw-ge_ku_butnk <’ae ywıim _ku yitirwv "skesksayısn# 3’e yakselab Hrek tpnEv> <’ae ywıim _ku yitirwv "skesksayısn# 3’e yakselab aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
Hakkarigücü, Van Yolspor& tıra 3-0 Yhn-lab aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
<-/wwwgil-menbic-/wbak.na_//www.59ka-gazeteci-idReuters: ABD Av> <& tıre değll, Menbic& tıre bakanyle syw-ge_ku_butnk <-/wwwgil-menbic-/wbak.na__d5e8ctan-1-kisi-Reuters: ABD Av> <& tıre değll, Menbic& tıre bakanyle srek tpnReuters: ABD Av> <& tıre değll, Menbic& tıre bakanyle aaskatelement kat_k15">
aaskatelement kat_k15">
< zirvesi "> < zirvesi "> aaskatelement kat_k15">
gütügütü !-- SOSYAL --ü azası 2 yurosf=l"> azası 2 yurow-fluid co&tect"> aazası 2 yurtta6 box facebook"> azası 2 yutop"> azası 2 yuico&ti /ütü razası 2 yuright"> 44832Kiad Beğenid gütü gütü razası 2 yubottom"> ="katelement kafacebook.rdin Midya Hyw-ge_kubutnk<>Facebook'ta BeğenKiaü gütü gütü azası 2 yurtta6 box twittes"> azası 2 yutop"> azası 2 yuico&ti /ütü razası 2 yuright"> 763Kiad Tak.pçid gütü gütü razası 2 yubottom"> ="katelement katwittes.Hdin Midya Hyw-ge_kubutnk<>Twittes' iTak.p EtKiaü gütü gütü gütü gütü !-- REKLAM-3 --razası 2 yurenutm renutm3"Ma="katelement ka, Mardin Midyat, Vabanner.php?id=189 Hyw-ge_ku_butnk< rel="nofollow">a="Yoldan Çıkan Araç 5345lçesinde.">Kia azası 2 yueader aselect nameyugazeteiconChangeyugazete_gostes(th clvalue)" styleyuwidth:280px"> op/eoncvalueyu">-- Gazete Saçinizk--HürriyetMilliyetSabahPostaVat nZtm sCumhuriyetTarafH"> < TürkYhn- ŞafakStz AkıimTürk://Bug> <TakvimEvrenselAydn#0yankMilli GazeteOrtadoğuG> SözcüYurtYhn- Ak.tYhn- Asf=MilatFanatikFoto MaçKiop/eon/d op/eoncvalueyud tit_n- p-01-24">DütitKiop/eon/d /selectü gütü gütü !-- newsttp < --ü d !-- ENCOKLAR --ü azası 2 yuencoklarti azası 2 yuaccordio&-eadi_ga> ="ı 2 yuaccordio&-toggleicdat -toggleyucollapse" dat -parent="#encoklart"katele#collapseOnwti En Çok Okunan H...">
lerciöyle syw-ge_ku_butnk< >!--b>1.lerciöyle
!--b>2.
<-de-sivil-kayiplar-az //www.74ka-gazeteci-idBM:kAv> <& tırae sivil kayanplar az t/yw-ge_ku_butnk< >!--b>3. <& tırae sivil kayanplar az askatelement kat_k15">
!--b>4. gul> gütü gütü rgütü azası 2 yuaccordio&-eadi_ga> ="ı 2 yuaccordio&-toggleicdat -toggleyucollapse" dat -parent="#encoklart"katele#collapseTwoti En Çok Yleumlgnan H...">
celik-sec-labererc030-orgutu-efrin-Ercrş Şöfö">!--b>1. askatelement kat_k15">
!--b>2. gul> gütü gütü rgütü gütü gütü !-- REKLAM-54 --razası 2 yurenutm renutm53 !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E !-- SON DAKIKA VE OZEL HABER --ü azası 2 yuronozeltarti ulsı 2 yunav navdtars eadera="katele#ozel5"> < <<>Özel H..." gul> azası 2 yutar-co&tect"> azası 2 yutar-ttae active sid="rondak.kai> ulsı 2 yuunstyled
!--b>1.
toplantie riererci15ka-gazeteci-idBM Güveolik Konseyi& tır_wv toplantku kara" /s/yw-ge_ku_butnk< >!--b>2.
!--b>3.
!--b>4.
askes-haya/e0i-kaybrtt/ererci06in-edremit-ilcBecier& tır e ığ Vaştü: 2 "skeskhaya/ _ku... cyw-ge_ku_butnk< >!--b>5.
!--b>6.
<-i-bomb18/na_//www387-orgutu-efrin-Türk 8i!-ş uçinutel Av> <& tıri bomb18öyle syw-ge_ku_butnk< >!--b>7. <& tıri bomb18öyle askatelement kat_k15">
kazaean: 13 ölü,... cyw-ge_ku_butnk< >!--b>8. kazaean: 13 ölü,... gul> rgütü <<> ulsı 2 yuunstyled
katls niatl derı Viddia ed-lab Hyw-ge_ku_butnk< >!--b>1. katls niatl derı Viddia ed-lab liMa="katelement kat_k15">
!--b>2.
dih-dokta_/ihmalimsonucumu-oldu-aileeberer2629ka-gazeteci-idErcrş& tır e Doğuma Giwv KadON Dokta_ İhmali Sonucumu ÖlVa! cyw-ge_ku_butnk< >!--b>3. liMa="katelement kat_k15">
!--b>4. lisı 2 yuldst< >askatelement kat_k15">
!--b>5. gul> rgütü gütü gütü !-- REKLAM-57 --razası 2 yurenutm renutm57 !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E !-- ANKET --ü azası 2 yutnket"> azası 2 yueader
Tüm Anketler aza>h5MHangi Ülkeiih Af="l_ku Khl/haöylesunuz?Kih5M’ndenndeninput nameyuaidicı 2 yurdabo" mypeyuhidwwv" valueyu1 crerazası 2 yurdabo tnket-secenek"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec1" valueyu1 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Japotit /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec2icvalueyue > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Kore /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec3icvalueyu3 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Almatit /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec4icvalueyu4 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Feansciz /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec5icvalueyu5 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> İtalit /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec6icvalueyu6 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> İean /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec7icvalueyu7 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Çin /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec8icvalueyu8 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> Türk:// /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec9icvalueyu9 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> H/01istan /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix"> input mypeyurdabo" nameyuOY1 sid="rec10icvalueyu10 > rttası 2 yuanket-sec-ldinl"> D/ğer /stta>d bsı 2 yupull-right">a/bü azası 2 yuclearfix">Lütfwv saçiman-ziVyw.öaöz.ngütü razası 2 yuagest agest-error" styleyuazsplay:none">Daha ance oy khl/hadöaöz.ngütü razası 2 yurow-fluidOy Khl/haSonuçlz aulsı 2 yuunstyleda/i> l="katelement kat_k15">
celik-sec-labererc030-orgu#, Vı!<_7766tu-efrin- cyw-ge_ku_butnk< >Hayırler olsun..Al/hh uthadörv sn#n.. liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
celik-sec-labererc030-orgu#, Vı!<_7765tu-efrin- cyw-ge_ku_butnk< >adam gi̇bi̇ adam hüsametti̇n" /eli̇k... liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
dağlgelna bahz ge.mlş memleketiman liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
kim karciö cTtu. buna kımse, halk birlik... liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
dih-dokta_/ihmalimsonucumu-oldu-aileeberer2629ka-ga#, Vı!<_7761tu-efrin- cyw-ge_ku_butnk< >tek keli̇me i̇le rezaget liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
sa6ece kötücmuamele değll şidwwt de... liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
yazik liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
yaziklar olsun Al/hhi_iv bul i̇nşAl/hh liMaisı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
at-labere86576in-ed#, Vı!<_7756tu-efrin- cyw-ge_ku_butnk< >i̇lhhi̇ adaget! lisı 2 yuldst< >isı 2 yuico&-chevro&-right">a/i> l="katelement kat_k15">
yav artu.k bazu. şahcizlar ercrşimazwwv... gul> gütü gütü !-- REKLAM-73 --razası 2 yurenutm renutm73 !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E gütü gütü gütü gütü gütü gütü azası 2 yufootes"> azası 2 yuco&tainer c!< <<> !-- FOOTER --üKARDEŞ SİTELERa/baulsı 2 yuunstyledDoğu News H..." liMa="katelement kat_k1div c/Ercrş H liMa="katelement kat_k1div csec-mlass cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ SEÇİM ANKETİ">ERCİŞ SEÇİM ANKETİ liMa="katelement kat_k1div cnetlass cyw-ge_ku_butnk< yoldan-Ercrşnetlass >Ercrşnetlass liMa="katelement kat_k1ozdiv c/Öz Ercrş Gazetesi liMa="katelement kat_k1vanbultwv.Van Bültwv liMa="katelement kat_k1yyusozluk.YYU Sözlük gul>’ndenndsı 2 yurtta2">ONLİNE İŞLEMLERa/baulsı 2 yuunstyledMOTORLU TAŞIT VERGİSİ liMa="katelement kat_k1sonuc.osym.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ÖSYM SINAV SORGULAMA<>ÖSYM SINAV SORGULAMA liMa="katelement kat_k1tckimlik.nvi.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-T.C KİMLİK SORGULAMA<>T.C KİMLİK SORGULAMA liMa="katelement kat_k1intvd1gib.gov.tr/i!< VERGİ KİMLİK SORGULAMA gul>’ndenndsı 2 yurtta2">RESMİ KURUMLARa/baulsı 2 yuunstyledERCİŞ ADLİYESİ liMa="katelement kat_k1div c.bel.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ BELEDİYESİ">ERCİŞ BELEDİYESİ liMa="katelement kat_k1div cdh.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ DEVLET HASTANESİ">ERCİŞ DEVLET HASTANESİ liMa="katelement kat_k1div c.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI">ERCİŞ KAYMAKAMLIĞI liMa="katelement kat_k1div c.meb.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ MİLLİ EĞİTİM">ERCİŞ MİLLİ EĞİTİM liMa="katelement kat_k1div ctso.tobb.org.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-ERCİŞ TİCARET ODASI">ERCİŞ TİCARET ODASI liMa="katelement kat_k1van.bel.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-VAN BELEDİYESİ">VAN BELEDİYESİ liMa="katelement kat_k1van.gov.tr cyw-ge_ku_butnk< yoldan-VAN VALİLİĞİ">VAN VALİLİĞİ gul>’nde gütü !--azası 2 yubt&-group dropup"> buttoneı 2 yubt&">Hcizler Menüa/stta>d buttonMd ulsı 2 yudrop1ow&-ı!u<> isı 2 yuico&-file">a/i> Kütie isı 2 yuico&-plus"> Sitwve Ekle isı 2 yuico&-{}le/v-up"> Renutm Vee isı 2 yuico&-envelope">a/i> İgetrşim Formu ulü güt--ü hre azasid="footes-alt"/ı 2 yurow-fluid ukland azası 2 yurtta10"> ulsı 2 yuunstyled
a/i> Kütie liMa="katelement kat_k15">
a/i> Anketler liMa="katelement kat_k15">
Röportajlar liMa="katelement kat_k15">
a/i> Astroloji liMa="katelement kat_k15">
Sitwve Ekle liMa="katelement kat_k15">
Renutm Vee liMa="katelement kat_k15">
a/i> İgetrşim Formu gul> rp>© n- p - Sitwmazww yayınlgnan g src=Phi&qtelif g nutel g src kayn nutel_a "itt/r. İzih eSON madtn kopyalgnamaz.ngp> rp>Yazu.SONm: TE B0.rşimngp> ’nde gütü!-- FOOTER ***************************************************** --ü gütü azasid="top"sı 2 yubtn btn-inverse">Yuktel ÇnkÜye Girrşi ukland azası 2 yumodag-body
azası 2 yuco&trol-group"> Şifre Girrş Yap a="katelement kat_k15">
Üye Ol/aü a="katelement kat_k15">
Şifremi Unuttum/aü abuttoneı 2 yubt& btn-danger" dat -dismi2 yumodag"zeria-hidwwv="true !-- ercrş g src -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>gütü !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n p> psı 2 yurenutm37 !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n p> gütü azası 2 yurenutm dikey sagqortala"> azası 2 yufixed renutm9 cstyleyuwidth:160px; !-- erhan -- znssı 2 yuadsbygoogle" styleyuazsplay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>n ‘E gütü yepnope({ load: [ 'kağsaçcode.jqueryt, Vajquery-1.9.1.min.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/jqueryt, okie.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/jquerytmousrwheel.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/jquerytecrollbar.min.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/jqueryt,ycle.lite.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/base.min.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/hs.min.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/waypoints.min.js', 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/sticky.min.js', ,'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoajs/, Vı!widgets.js'); $.getScript('kağaçt_k1google-analyticclass=ga.js'); if (mypeof (FB) != 'ucwwfined') { FB.init({ status: true, , okie: true, xfbml: true }); } else { $.getScript(rkağaçco&nect.facebook.net/tr_TR/all.js#xfbml=1", function () { FB.init({ status: true, , okie: true, xfbml: true }); }); } if (mypeof (gapi) != 'ucwwfined') { gbuttons.each(function () { gapi.plusone.recwwr($(th c).get(0)); }); } else { $.getScript('kağsaçapis1googlet, Vajs/plusone.js'); } }); hs.graphiccDir = 'kağaç, Mardin Midyat, Va_thsıs/hrhvertigoae.">n ‘E")); $("#article-finished").orgu("").append($("#ilgilig src=Ph2")); $('.footes').waypoint(function(direction) { $('#article-finished').toggleC 2 ('kiding', direction === "up"); }, { offset: function() { return $.waypoint ('viewportHeight') - $(th c).height() + 500; } }); tebi/thum('er1620', 'g src', ''); } });/ecript>< !-5ay:block" dat -ad-cli! (adsbygoogle = w/01ow.adsbygoogle || []).push({}); /ecript>gütü a/ib-rht(">"true mypeyup 2/j c=dript>lock" dvar fbTeyud g"zdio&deURIC {, "Er>Yurin-euttoşöylklgekokksa torpilldinyoglKür , Vmmanlaşt-efriya dev rş&or!20',k" dvar fbUrl d"zdio&deURIC {, e || [zasi0',k" dvar fbTtta2 d"zcin crek tpnİstismar sonucu hamile baralk lan"7/09/er>Ygan_eutisr aklgekokki_torpilldinyoTutv _dusmanlalgefriya_dev _rş&or_h dat -_86505"> Yurin-euttoşöylklgekokksa torpilldinyoglKür , Vmmanlaşt-efriya dev rş&or!20',k" yuauto">a/viewportHeight')an-Doğu Newsp askatelement kat_k15">
Üye r>yhaniddi Sek askatelement kat_k15">
ERCi /s/ywtü t>