Ankara İSİG Meclisi: 5 buçuk yılda en az 319 çocuk işçi yaşamını yitirdi

ANKARA - Ankara İSİG Meclisi Türkiye'de çocuk işçiliği ve iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda 2013'ten 2018'in ilk 5 ayına kadar 319 çocuğun iş cinayetinde yaşamını kaybettiği yer aldı.

Ankara İSİG Meclisi: 5 buçuk yılda en az 319 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Ankara Tabip Odası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Meclis, Türkiye'de çocuk işçiliği ve iş cinayetleri raporunu açıkladı. Ankara İSİG Meclisi adına konuşan Tansu Yıldırım, çocuk işçiliğin dünyada ve Türkiye’de vahim bir tablo sergilediğini belirterek, "2015 yılı itibariyle yarısından fazlası tarımda olmak üzere 168 milyon çocuk çalışmaktadır. Bu çocukların önemli bir kısmı en kötü işlerde çalışmakta ve eğitim hakkından maruz bırakılmaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'DE 2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR'

Türkiye'de resmi rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, bu konuda önlem alınmadığı gibi bu çocuklara daha çok güvencesiz ve kötü çalışma koşulları dayatılmakta, çocuk işçiliğinin giderek daha çok tehlikeli işlere kaydığını, çocuk iş cinayetlerinin de arttığını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk işçiliği durdurmak için 2017 -2013 yılları için "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” hazırlandığını ve 2018 yılının çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini anımsatan Yıldırım, "Hükümet yetkililerinin ve işveren temsilcilerinin çocuk işçiliğin durdurulması için temennilerini paylaştığı deklarasyonun ardından izlenen tablo ise Türkiye’de çocuk işçilik sorunun çözülmek üzere değil, tam tersine sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere biçimlendirildiğini kanıtlar niteliktedir" diye konuştu.

'319 ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ'

Hükümetin 6 yıldır çocuk işçiliğine dair verileri açık bir biçimde yayınlamadığını kaydeden Yıldırım, şöyle dedi: "İSİG Meclisi olarak, Türkiye’de çocuk işçiliğinin getirildiği durumun somut bir çıktısı için çocuk iş cinayetlerine odaklanarak ve 2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıklıyoruz. Çocuk işçilikle mücadele yılı ilan edilen yılın ilk 5 ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olan çocuk iş cinayetlerinin her yıl Mayıs ayından itibaren yükselişe geçtiği ve Ağustos ayında en çok çocuk iş cinayetinin yaşandığı görülmektedir."

EN FAZLA ADANA, URFA VE ANTEP

Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üç ilin Adana, Urfa ve Antep olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "En fazla çocuk iş cinayeti yaşanan Adana’da 5,5 yılda 24 çocuk çalışmak zorunda olduğu için ölmüş, onu 19 ölümle Şanlıurfa, 18 ölümle Gaziantep, 15 ölümle İstanbul, 14 ölümle Konya izlemiştir. Yaşamını yitiren 319 çocuk işçinin 29’u mülteci/göçmen çocuklardır" ifadelerinde bulundu.  

YÜZDE 16 KIZ ÇOCUKLARI

Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının oranının ise yüzde 16 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranından fazla olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu tespitlerde bulundu: "Çocuk işçiler en çok, çocukların işçilerin yarıya yakının çalıştığı tarım sektöründe ölmüştür. Ücretsiz aile işçiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yaygın olduğu tarım sektörü aynı zamanda 50 ve daha az işçi çalıştıran tarım işletmeleri bakımından denetlenmenin dışında bırakılan ve buralara yönelik bir yaptırım uygulanması mümkün olmayan bir sektördür. Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini yüzde 12 ile inşaat sektöründeki çocuk işçi ölümleri izlemektedir. Sanayide, madenlerde, taş ocaklarında, küçük atölye ve işletmelerde, tamirhanelerde ve sokaklarda çalışan çocuk işçiler trafik kazalarında, boğularak, yüksekten düşerek ya da ezilerek hayatlarını kaybetmektedir."

İŞ CİNAYETİNDE YAŞAMINI YİTİREN 100 ÇOCUK 14 YAŞIN ALTINDA

İş cinayetinde yaşamını yitiren 319 çocuktan 100’ünün 14 yaş ve altında olduğunu belirten Yıldırım,  "14 ve altı yasal olarak çalışması tamamen yasak olan bir yaştır. Çalışması yasal olan 15 yaşın üstünde çocuklar ise kimya, metal gibi ağır ve tehlikeli olup çalışması kanunen yasak işlerde de çalıştırılmaktadır" dedi.

'CEZASIZLIK POLİTİKASI İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR’

Çocuk işçiliğinin ve çocuk iş cinayetlerinin önlenememesinin bir nedeninin de sorumlulara ve faillere dönük cezasızlık politikası olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yapılan soruşturmaların eksikliği, yargılama sürecinde yargı organlarının 'yanlış' ve yanlı değerlendirmeleri, asıl sorumluların yargılanmaması, baskı ve yıldırma süreçleri ile yaşamını yitiren, zarar gören çocukların ailelerinin anlaşma yolunu seçmek zorunda bırakılmaları ve yargı sürecinin uzunluğu da çocuk emeğinin sömürüsünü daha da katmerleştirmektedir" yorumunda bulundu. 

Yıldırım son alarak taleplerini sıraladı:

“* Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına sona verilmelidir.

* Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır.

* Kayıt dışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.

* Yasa dışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.

* Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.”(Ankara/MA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER