Amed Seçim Bildirgesi: Belediyemizi alacağız, kayyum talanına son vereceğiz

DİYARBAKIR - HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı, “Amed Seçim Bildirgesi”ni açıkladı. Çok dilli ve toplumcu belediyeciliği esas alacaklarını belirten eşbaşkan adayları, tahrip edilen Sur içini yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Amed Seçim Bildirgesi: Belediyemizi alacağız, kayyum talanına son vereceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Demir Otel’de düzenledikleri basın toplantısıyla 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hazırladıkları projelerinin yer aldığı “Amed Seçim Bildirgesi”ni kamuoyuna açıkladı.

Seçim Bildirgesi şu başlık ve ayrıntılardan oluşuyor: 

“ORTAK KARAR ALACAĞIZ, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ!

Doğrudan demokrasiyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yaşadığı kentin yönetimine katılmak her bireyin temel kent hakkıdır. Yerel Yönetim anlayışımız halkın doğrudan yönettiği kentler inşa etmek üzerine kuruludur. Amed’in ihtiyaçlarını Amed’li gençler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar belirler ve geleceği hep birlikte inşa ederler.

*Herkese eşit hizmet vereceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Tüm farklılıkları gözeteceğiz, kimseyi dışlamayacağız.

*Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri ve Çocuk Meclislerini yönetime ortak edeceğiz.

*Meslek odaları, muhtarlar, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve yurttaş girişimleri ile ortak çalışma yürüteceğiz.

*Açıklık/şeffaflık ilkemiz gereğince belediye meclis toplantılarımızı halka açık yapacağız. Demokratik Kitle Örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacağız. Toplantı sonuçlarımızı web sayfaları ve belediye panolarında yayınlayacağız. Halk, istediği bilgilere anında ulaşabilecek.

*Halkla ilişkiler masalarımızı büyüteceğiz. E-belediyecilik, akıllı belediyecilik uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız.

*Belediyemizde kadın özgürlükçü anlayışı hâkim kılacağız. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.

*Amed’de kent dinamikleri ile birlikte hazırladığımız Amed Kent Sözleşmesi’nin yürütücüsü olacağız.

BÜTÇE HALKINDIR, HALKLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ!

Belediyenin bütün harcamalarının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ve Katılımcı Bütçe yapmayı esas alıyoruz. Yerel yönetim anlayışımız, halkın bütçe yapım süreçlerine doğrudan katılımını hedefler.

*Halkın bütçe yapma hakkını esas alacak ve bütçe yapım süreçlerine halkın katılımını sağlayacağız.

*Bütçe payının daha büyük bölümlerini şehrin yoksul bırakılan bölgelerine aktaracağız. Kent içinde kentsel ayrışmanın önüne geçmek için bütün imkânlarımızı kullanacağız.

*Yaşam alanlarına dair yapılan harcamaları ve bütçe planlamalarını halkın doğrudan katılımı ile düzenleyeceğiz.

*Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeyi esas alacağız.

*Bütçe sürecinin her aşamasının şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

*Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına halk karar verecek. Bunun için bütün sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve toplumsal kesimlerle birlikte karar vereceğiz ve uygulayacağız.

*Çocukları, gençleri, engellileri ve doğayı gözeten bütçe yapacağız.

*İmar ve rantı değil, insanı, doğayı ve dayanışmayı esas alacağız.

*Belediyelerin gelir-gider kalemlerini belediye binaları ve kentin çeşitli yerlerinde panolara asacağız.

*Kentimizi bir arada yaşama ve dayanışma mekânlarına dönüştüren bütçeleme yapmaya devam edeceğiz.

*Her yıl bütçe gelir ve giderlerinin halk ile paylaşılacağı bütçe forumları düzenleyeceğiz

BELEDİYEMİZİ ALACAĞIZ, KAYYIM TALANINA SON VERECEĞİZ!

*KHK’lerle ihraç edilenler için istihdam olanakları yaratacak, dayanışma ağları kuracak ve işlerine dönene kadar mücadele edeceğiz.

*Kayyımın kapattığı Anadilinde Eğitim Veren Kreşler, Kadın Sığınakları, Kadın Danışma Mer- kezleri, Eğitim Destek Evleri, Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezleri, Belediye Şehir Tiyatroları, Kooperatifleri, Üretim Atölyeleri, Yoksullukla Mücadele Dernekleri, Sağlık Merkezleri gibi belediye birimlerini yeniden açacağız ve daha güçlü bir şekilde halkın hizmetine sunacağız.

*Kayyımların tarihi ve kültürel hafızayı yok etmek için yıktırdığı anıt ve heykelleri yeniden inşa edeceğiz.

*Kayyımların isimlerini değiştirdiği park, bahçe ve sokaklara isimlerini yeniden vereceğiz. 

*Eş Başkanlık uygulamasına devam edeceğiz. Kadın Daire Başkanlığı’nı yeniden kuracağız.

*Kayyımların halk ile belediye arasına koyduğu beton blokları, bariyerleri kaldırarak, belediyemizi yeniden halkın hizmetine açacağız.

*Kayyımların bir avuç yandaşa peşkeş çektiği belediye ihalelerini iptal edeceğiz.

*Tüm hizmetlerimizde kentte konuşulan anadilleri ve cinsiyet eşitliğini esas alacağız.

DEMOKATİK KENT PLANLAMASI, DEMOKRATİK AMED

Belediyemiz toplumu kentlerin asıl sahibi olarak görür ve toplumun Kent Hakkı’nı savunur. İnsana, doğaya ve toprağa yabancılaştıran imar politikalarına karşı olup kentleri rant uğruna talan eden zihniyete karşı yurttaşlarla birlikte inşadan ve korumadan yana olacağız. Demokratik, ekolojik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel planlama içinde olacağız.

*‘Kır-kent dengesi’ oluşturacak ve kırsal bölgelere ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kesintisiz ulaşmasını sağlayarak kentlere yığılmanın önüne geçeceğiz.

*Kendine yetebilirlik, özgünlük, yerel kimlik anlayışıyla ekolojik yapılar, sokaklar, teknik altyapı-üstyapı ve yeşil alanlar tasarlayacağız.

*Yeşil bina, yeşil çatı ve benzeri konularda topluma öncülük edeceğiz.

*Yurttaşların ekolojik kent anlayışından faydalanabilmeleri için ‘Ekolojik Kent Yaşam Rehberleri’ oluşturacağız.

*Amed’in kendine özgü mimari ve estetik kimliklerini öne çıkaracak, koruyacak ve görsel kirliliği ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak amacıyla ‘Kent Estetiği Kurulu’ oluşturacağız.

*Büyüyen ve gelişen kentimizin takibi ve kontrolü, yatırım ve hizmet çalışmalarını, ekonomik ve iyi koşullarda yerine getirebilmek, kentin ihtiyaçlarının tespiti, planlaması ve karşılanabil- mesi, hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza adaletli ve zamanında ulaşması için kent bilgi sistemini şehrimize kazandıracağız.

*Turizm bilgi sistemi, otobüs ulaşım bilgileri, akıllı/sesli duraklar ve trafik ışıkları, coğrafi bilgi sistemleri ile kent meydanlarında ücretsiz wi-fi hizmetlerini sunacağız.

*Sanal kütüphane kurarak Amed'in geçmiş ve güncel belleğinin de içinde olduğu ve aynı zamanda binlerce e-kitaba ulaşımı sağlayacağız.

*1999 yılından kayyum atanan 2016 yılı sonuna kadar yerel yönetimimiz döneminde; kent merkezinde 90 yıldır yapılmayan hizmetleri gerçekleştirdik. Kent merkezinin içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını çözdük. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. DİSKİ ile ilçelerimizin içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde ilçelerimizde kanalizasyonu olmayan tek bir sokak bırakmayacağız.

*Hizmet alanımız kapsamında bulunan köy ve mezralardan içme suyu sorunları sıkıntısı bulunan yerleşim yerlerinde su sorunlarının çözümüne öncelik vereceğiz. Bu amaçla 2021 yılı sonuna kadar içme suyu bulunmayan hiç bir köyümüz kalmayacak.

*2015 yılında ilk çalışmalarına başlanan ve yüzde 30’u tamamlanan, ancak şu anda durdurulan Katı Atık Depolama Entegre Tesisi Projesi 2022 yılına kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır. Kentimizin, 30 yıllık atık sorununu çözecek olan tesis için 1.277 dekar alan üzerinde kurulmaya başlanan düzenli depolama sahası çalışmalarına devam edeceğiz.

*Katı Atık Entegre Depolama Sistemi ile kentte üretilen organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak kompost gübre üretimi yapacağız. Düzenli depolama alanında depolanan atıklardan oluşan gazların elektrik enerjisine dönüştürme tesisi; tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisi; ambalaj atıkları ayırma ve geri dönüşüm tesisi ve tehlikeli atık geçici bekletme ünitesi ve atık pil bekletme üniteleri kuracağız.

*İlçelerimizden sadece Eğil ilçemizde Atık Su Arıtma tesisi bulunmaktadır. 12 ilçemizin Atık Su Arıtma Tesisi’ni önümüzde ki dönemde başlayarak projelendireceğiz. Dicle, Silvan, Ergani, Bismil ve Hani Atık Su arıtma tesislerini 5 yıllık planlama içerisinde tamamlayacağız.

*Eski Mardin Yolu’nun (Keçi Burcu’ndan Çarıklı yolu girişine kadar) çevre düzenleme, iyileştir- me ve rekreasyon projesini yapacağız. On Gözlü Köprü dahil bu yol üzerindeki tarihi ve doğal mekanlara ulaşımda zorlanan yerel halkın bu rotayı kolaylıkla kullanabilmesi için ring araçları kullanacağız.

BETONA DEĞİL AĞACA SEVDALI BİR KENT

Doğa gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Amedi betona, kömüre ve asfalta mahkum olmaktan kurtaracağız. Kentin kırı yutmasına izin vermeyeceğiz. Doğaya yeşile sonuna kadar sahip çıkacağız.

*Amed’i yeşil politikalarla yöneteceğiz.

*Halkımızı betona mahkum etmeyeceğiz. Kent meydanlarının ağaçlandırılmasına hız vereceğiz.

*Yeşil alanları arttırarak kent ormanları gibi toplumun ihtiyacını esas alan yeşil alan politikalarını hayata geçireceğiz.

*Yeşil Alan oluşturmayı sadece parklarla sınırlı tutmayacağız. Kentin birçok yerini çeşitli meyve ağaçlarını da içerecek şekilde yeşillendireceğiz.

*Kentlerimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için ‘Kent Suçu’ yönetmeliği hazırlayacağız.

*Amed tarihi aynı zamanda Gül’ün de tarihidir. Diyarbakır Suriçi kuçeleri bundan 20-30 yıl öncesine kadar gül kokularıyla doluydu. Şimdi bunu yeniden canlandıracağız. Dicle kıyısı da dahil olmak üzere kentte üç merkezde toplam 60 dönümlük Gül bahçesi/ Gülistan düzenleyerek kentimize kazandıracağız.

RİSKLİ YAPILARA KARŞI YERİNDE DÖNÜŞÜM

Kent hakkı konut hakkı ile başlar. Sosyal dayanışma ağları ile desteklenmiş, insan odaklı dönüşümü savunuyoruz. Kentsel dönüşümü rant aracı olarak gören, sosyal dokuyu ve kent hafızasını yok eden, insanları yerinden eden kentsel dönüşüm ve imar planlarını asla kabul etmeyeceğiz. Bugüne kadar halkımızın barınma haklarını asla ihlal etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. 3 aşamalı dönüşüm uygulayacağız.

*İlk aşamada, uzman heyetlerce belirlenen risk altındaki yerleşim yerlerinde, halkın da onayıyla ‘İyileştirme’ ‘Sağlıklaştırma’ planlarını uygulayacağız.

*İkinci aşamada, Risk altındaki yerleşim yerlerinde, ‘İyileştirme’ ‘Sağlıklaştırma’ ve ‘Yerinde Dönüşüm’ün mümkün olmadığı durumlarda, mahalledeki yurttaşların barınma haklarını koruyan dönüşüm planlarını hayata geçireceğiz.

*Son aşamada, daha önceki Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden zarar gören yurttaşların mağduriyetini giderebilmek amacıyla ‘Mahalleye Dönüş İçin Dayanışma Ağları’nı hukuk, diplomasi, STK ağı gibi kolları ile beraber kuracağız.

*Amed’de yoksul ve alt gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut projeleri hazırlaya- cağız. Konut projelerimizi, kendi kendine yetebilen tüm ortak yaşam alanları kapsayacak şekilde planlayacağız. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıllık hizmet yılı içerisinde 3000 adet sosyal konut üretilmesini, böylece 3000 ailenin ev sahibi olmasını sağlayacağız.

*Halkın konut ihtiyaçlarını karşılamak için Kooperatif ve Birlikler vasıtasıyla, kâr amacı gütmeyen, çevreye duyarlı sağlıklı konut planlarını hayata geçireceğiz.

*Konut planlarının birçok aşamasını yurttaşlarla birlikte yapacağız.

*Konutları topluma kazandırmak için, mühendislik ve mimarlık proje desteği vererek ruhsat ve harçlarda kolaylık sağlayacağız.

TOPLU ULAŞIM UCUZ VE EKOLOJİK OLACAK

Toplu ulaşım odaklı ulaşımı savunuyor. Amed’in sağlıklı ve güvenli toplu ulaşıma kavuşmasını sağlayacağız. Trafik, gürültü ve hava kirliliğine yol açan bireysel ulaşımı sınırlamayı, Amed’i toplu ulaşıma teşvik etmeyi hedefliyoruz. Doğayla barışık bir Amed için ekolojik yıkıma neden olan ulaşım projelerine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

*2019 yılı sonuna kadar Ulaşım Master Planı’nı yenileyeceğiz.

*Dağkapı Meydanı'ndan başlayarak, Kayapınar İlçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar uzanan 14,3 kilometre uzunluğunda ve 18 istasyonun yer aldığı güzergahta hafif raylı sistemi önümüzdeki beş yıl içerisinde kentimize kazandıracağız. Daha önce iller bankasına kredi başvurusu yapılan projemizi 2019 yılı sonunda bitmesini hedeflediğimiz ulaşım master planı kapsamında uygulamaya başlayacağız.

*Ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma ağını geliştirip araç filomuzu genişleteceğiz. Toplu ulaşımda sıfır veya düşük emisyonlu ulaşım araçlarını yaygınlaştıracağız.

*Daha güvenli bir ulaşımı sağlamak için araç ve sürücülerin denetimlerini sürekli hale getireceğiz. Toplu taşıma araçlarının sürücülerine yönelik eğitimler düzenleyerek sağlıklı bir iletişim ile sağlıklı bir ulaşım olanağı sunacağız.

*Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet yollarını ve bisiklet istasyonlarını yapmaya devam edeceğiz. Bisiklet ile ulaşımı arttırmak için kentin belli noktalarında bisikletler yerleştirerek AMED KART ile belli mesafelerde, çok küçük bir ücret ile bisiklet ulaşımını sağlayacağız.

*Tarihsel mirasımızın yoğun olduğu sokak ve caddeleri trafiğe kapalı hale getirerek tarihimizi koruyacağız.

*Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yeni ve uygun fiyatlı Otoparklar yaparak trafik yükünü azaltacağız.

*Otogar olmayan kırsal ilçelerimizde toplu taşıma araçları ve köy dolmuşları için otogarlar oluşturacağız.

*Ofis semtinde Tren Yolu 1. Sokak’tan İstasyon Meydanı’ndaki Tren Garı’na kadar olan yaklaşık 1 km2’lik alanın rehabilitasyon ve rekreasyon projelerinin hazırlayarak 2021’e kadar hayata geçireceğiz.

*Rızvanağa cadde düzenlemesini yaparak Yenişehir Ofis semtinde trafik yoğunluğunu düzenleyeceğiz. Amed Silvan, Urfa, Mardin ve Elazığ kent girişlerinde yeşil bant projelerini gerçekleştireceğiz ve yaya yollarını düzenleyeceğiz.

KADINLAR OLARAK VADETMİYORUZ, BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ!

Kadın Özgürlükçü Belediyeciliği savunuyoruz. Belediyemizde kadınlar özgün ve özerk bir örgütlenme içinde olacak. Şehirde yaşayan bütün kadınların katılımı ile kadın özgürlükçü yerel yönetim modelini yeniden inşa edeceğiz. Yerel yönetimler kapsamında yapılacak her çalışmayı kadınların ihtiyaçlarına ve kadın bakış açısına uygun olarak yapacağız.

*Belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet perspektifinden bakılması ve etkilerin incelenmesi için Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme Kurulu (TCED) oluşturacağız.

*Kadınların ekolojik köyler ve kooperatifler kurmasını destekleyeceğiz. Belediyemize ait tarım arazilerini kadınların kullanımına açarak kadınların burada ekolojik tarım yapmasını destekleyeceğiz ve bu ürünlerin aracısız bir şekilde halka ulaşmasını sağlayacağız.

*Belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz EkoJin kadın tarım politikalarını tekrardan yaşama geçireceğiz.

*Kadınların emeklerini daha görünür kılmak ve üretime katmak için Özgür Kadın Kooperatifleri kuracağız. Aracısız bir üretim-tüketim ilişkisi ile Bismil, Ergani ve Yenişehir’de Kadın Semt Pazarları inşa edeceğiz.

*Kadınların istihdam alanlarını yaygınlaştırmak için Kadın İstihdamı Geliştirme Merkez’lerini (KİGEM) belediyelerimizde yaygınlaştıracağız.

*Tandır evlerini yaygınlaştırarak Amed merkezde Tandır Büfelerini faaliyete geçireceğiz.

*Kadınların şehir içi ulaşımı aktif ve özgürce kullanabilmeleri için belediyelere bağlı otobüslerde Jinkart Amed/Kadın Kartı Amed uygulamasını hayata geçireceğiz.

*Her ilçede kadınların sorunları ve ihtiyaçları için hizmet verebilecek çok dilli Kadın Danışma Merkezilerini yeniden açacağız.

*İşlevsizleştirilen Amed Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evini yeniden hizmete açacağız. Kadın sığınma evi sayımızı arttıracağız.

*Kayyım tarafından kapatılan çok dilli ‘Alo Şiddet Hattını’ yeniden açacağız.

*Kadınların hem çalışma yaşamına hem de kamusal yaşama özgürce katılabilmeleri için her mahallede, istihdamın yoğun olduğu yerlerde ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde eğitim veren kreşler açmaya devam edeceğiz.

*Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve farkındalığı arttırmak amacıyla mahallelerde, ilçe ve köylerde anadilinde 10.000 öykü kitabı basarak ücretsiz dağıtacağız.

*Kadınlara özgü alanlar yaratabilmek için her ilçemize bir Kadın Parkı ve merkez ilçelerimiz- den birinde Kadın Özgürlük Meydanı yapacağız.

*Her ilçede kadınlar için ucuz ve erişilebilir Kadın Spor Kompleksleri açacağız.

*Daha önce açmış olduğumuz genç kadın öğrenci yurtlarını açmaya devam edeceğiz.

*Kültür sanat faaliyetlerini bütün kadınlar için ucuz ve erişilebilir kılacağız. Adule Kadın Sanat Festivalini yapacağız.

*Özellikle köylerden gelen kadınların çarşı-pazar, eğitim sağlık gibi işlerini hallederken soluklanıp ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadın dinlenme merkezleri açacağız.

*Çermik’te kadınların faydalanabileceği belediye bünyesinde sağlık nedeniyle kaplıcaya gitmesi gereken ancak maddi durumu elvermeyen kadınların buradan ücretsiz faydalanmaları için Kadın Kaplıca Tesisini kuracağız.

  

*Pilot çalışma olarak Bismil’de kadınların hem üretim yapabilecekleri, hem de doğa ile zaman geçirebilecekleri alanlardan oluşan ‘Ekolojik Kadın Köyü’nü kuracağız.

*Bağlar, Kayapınar ve Ergani’de Kadın Tarih ve Kültür Merkezi, 

*Yenişehir’de Kadın Eserleri Kütüphanesi,

*Sur’da Kadın Hafıza Merkezi ve Kadın Sanat Merkezi,

*Yenişehir’de Kadın Sanat Merkezi açacağız.

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ! DOĞDUĞUMUZ YERDE DOYACAĞIZ!

Yerel yönetim anlayışımız belediye hizmetlerini sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret görmez. Amed’in yerel ekonomisini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Amed’i eşitsizliğe ve sömürüye teslim etmeyeceğiz. Amed, kendine yetebilen ve üreten bir kent olarak geleceğe güvenle bakacak. Üretimi dengeleyerek, doğayı koruyacağız, işsizliği azaltacağız. Küçük esnaf ve geleneksel çarşıları savunmaya devam edeceğiz.

*Yerel yönetim modelimizle ekonomik üretim faaliyetlerini, ekoloji ve emek alanındaki dengeyi gözeterek yapacağız.

*Ekonomi, Ekoloji ve Emeğin koalisyonunda üretim, doğa ve insan barışını sağlayacağız.

*Zorla boşaltılmış köylerde dayanışmayla yeni yaşamsal mekân ve imkânlarla sağlıklı olan doğal tarımsal üretim destekleyeceğiz. ‘Doğduğum yerde doymak istiyorum’ projesinin yaygınlaştırarak yurttaşların ekonomik nedenlerle göç etmesinin önüne geçeceğiz.

*Yerel ve bölgesel ekonominin gelişebilmesi için Yerel Ekonomiyi Geliştirme Daire Başkanlığı kuracağız. Ticaret Odaları, STÖ’ler, kooperatifler, birlikler ve ilgili kurumlarla ilişki içinde olup ortak projeler geliştireceğiz.

*İşsizliğe karşı çeşitli alanlarda halkın kurduğu kooperatiflerle birlikte yeni istihdam alanları oluşturacağız.

*Öz-yeterlilik ve karşılıklı bağımlılık ilkesine dayalı olarak halkla birlikte, kar ve tekelleşmeye dayalı olmayan, kullanım değerine dayalı ürünlerin üretildiği Üretim-Tüketim Kooperatiflerini geliştireceğiz.

*Yerel üretimi arttırarak yerel pazarlar kurarak üreticiden tüketiciye ulaşacak aracısız bir sistem oluşturacağız.

*Enerji, Gıda Tarım, Eğitim, Fidan gibi kooperatifçilik alanlarında halka yönelik atölye ve eğitim çalışmaları yapacağız.

*AVM’lere alternatif olarak Ekonomide ‘Suka Şewiti’ gibi geleneksel çarşıları ve küçük esnafı koruyacağız.

*Karacadağ’da taşlık alanları temizleyerek organik tarıma acacağız ve toplanan taşların işlen- mesini sağlayacağız.

*Kuracağımız ve işleteceğimiz Karabuğday fırınında sadece karabuğday içerikli ürünler üreterek Çölyak hastalarına maliyetine sunacağız.

*Yerel halka uygun fiyatlı, sağlıklı yerel ürünlerin aracısız satışının yapıldığı, hem üreticiye hem de yerelde yaşayan tüketiciye ekonomik ve sağlıklı ürünler sunan Aracısız Satış Merkez- lerini kuracağız. Belediye ve kooperatifler işbirliğinde ilk etapta kentin yoksul koridorlarında 5 adet satış merkezi açacağız ve bu merkezlerde yerelde üretilen temel gıda ve tüketim malzemeleri halka ulaştıracağız.

*Belediyeye ait Et Entegre Tesisi kuracağız. Kırsaldan getirilen hayvanları belediye mezbahanesinde temiz ve uygun koşullarda kesimini ve paketlenmesini yaparak Aracısız Satış Merkezleri’nde doğrudan halka satışını sağlayacağız.

*Diyarbakır’da kırsal alandaki 50 kadına 3’er adet koyun vereceğiz. Çalışma kapsamında en az 2 yıl boyunca bu koyunlardan elde edilecek süt ve peynir gibi ürünlerin belediye tarafından satın alınarak Aracısız Satış Merkezleri’nde halka sunma garantisi vereceğiz.

*Bağlar ilçemizde 3 bin m2’lik şu anda atıl durumda olan bir alanı iyileştirerek Mobilya, Ev Eşyaları Ve Elektronik Eşya Yeniden Kullanıma Sunma Merkezi’ne dönüştüreceğiz. İçerisinde 8 dükkan, iki eğitim atölyesi ve sunum alanının yer alacağı bu merkezde hem bir dönüşüm hem de bir eğitim alanı inşa edeceğiz.

*Hem üreten hem de ürününü işleyen bir Amed oluşturacağız. Bu kapsamda, kentteki ekonomi dinamikleri ile buluşup pamuk işleme tesislerinden yün eğirme atölyelerine kadar bu çalış- mayı planlayarak 5 yıl içerisinde Türkiye’de pamuğun üretildiği yerde işlendiği bir kent olmayı hedefleyeceğiz.

*Veterinerlik hizmetlerinde erişim konusunda diğerlerine göre daha dezavantajlı olan kırsal yerleşim alanlarına gezici veterinerlik hizmetleri sunacağız.

*Kent merkezinde bulunan ilçelerimiz ile Silvan, Ergani, Bismil gibi ilçelerimizde Süt ve Süt ürünleri pazarları oluşturarak, üreticiyi ve tüketiciyi bu pazarlarda buluşturacağız.

*Bismil’de yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için bir tohum evi açacağız. Tohumda tekelleşmeye ve patentleşmeye karşı tohumları paylaşacağımız tohum takas şenlikleri yapa- cağız.

*Amed Büyükşehir Belediyesi olarak kimyasal gübre yerine solucan ve güvercin gübresinin üretimini ve kullanımını teşvik edeceğiz.

*Doğal tarım uygulamalarını ve kooperatifçiliği destekleyeceğiz.

*Amed’in tarım alanlarının korunması, bölgeye ait tarım ürünlerinin ekilmesi, toprağın verimli kullanılması ve çiftçilik yapan halkımıza verimli ve doğal tarım yapabilmeleri için destek ve eğitimlerin verilmesini sağlayacağız.

*Amed’te yeşil alan ve parklarda yerel tohumlarla meyve ve sebze üretimi yapacağız.

*Yoksul köylülere belediyenin tasarrufundaki arazileri tahsis ederek doğal tarımı yaygınlaştıracağız.

*Çiftçilere eğitim desteği vererek endüstriyel yem ve kimyasal gübrelere bağımlılığını azaltacağız.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ AMED’TE ATACAK

Çok kültürlü ve çok dilli bir yaşam varlık gerekçemizdir. İktidarın ırkçı, cinsiyetçi ve milliyetçi kültür ve sanat anlayışına karşı duruyoruz. Demokratik ve toplumcu bir sanatın geliştirilmesi için mücadele edeceğiz. Amed’i Kültür ve Sanat kenti yapmak belediyemizin temel hedeflerinden biri olacak.

*Kültür evleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler, sinema ve tiyatro salonları gibi mekânları ‘Amed Sanat Kentidir’ kültür ve sanat projesi ile yeniden canlandıracağız.

*Kentimizin merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi köprülerin, konakların, kalelerin, ibadet yerleri ve anıt mezarların bakım ve korumasını yapacağız.

*Ortak bir plan ile Amed’in ve tarihsel-kültürel alanlarının tanıtımını yaparak bu alanları aynı zamanda turizm faaliyetleri için de görünür kılacağız.

*Amed’in tarihsel ve kültürel alanlarını turizm için görünür kılınarak halkımızın ekonomik gelir elde etmesini sağlayacağız.

*Çok dilli kültürel, sanatsal ve edebi faaliyetler yürüterek kaldığımız yerden devam edecek, Amed Sanat Günleri düzenleyeceğiz.

*Gezici kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek, köylerde ve mahallelerde ‘Sanat Her Yerde’ adıyla yurttaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturacağız.

*Daha önce açtığımız ve Dengbêjlerin toplumla buluştuğu Dengbêj Evi gibi mekanlarla sözlü hafıza çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

*Yaşlı bireylerin kültürel ve toplumsal hafızalarının genç bireylere aktarımı için kuşak buluşmalarını sağlayan “Mala Rûspîya” projesini yaygınlaştırarak sürdüreceğiz.

*Amed 5 No’lu Cezaevi Cumhuriyet Dönemi Kürt Tarihinin en büyük acılarının yaşandığı mekânlardan biridir. Bu mekânın Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi-Utanç Müzesi’ne dönüştürülmesi için kentin diğer bileşenleriyle birlikte girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. 

*Diyarbakır’da Faili Meçhuller için Kayıplar Duvarı inşa edeceğiz. Amed’de faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitirenlerin ve kaybedenlerin isimleri ve hikâyeleri burada yaşatılacak ve gelecek nesillere aktaracağız.

*Sur’da Kent Hafıza Müzesi kuracağız.

*Çermik kale çevresinin düzenlenmesini sağlayarak Çermik ilçemizin önemli bir tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkacağız. Çermik ilçemizde bulunan Çermik Kalesi’nin restorasyonunun yapılması ve korunmasının takipçisi olacağız.

*Turizm fırsatlarını belirleyip turizm planlarını hazırlayarak kentimizin turizm potansiyelini belirleyeceğiz. Kentteki turizm destinasyonlarını (Ergani-Eğil-Çermik-Çüngüş destinasyonu ile Silvan-Bismil-Çınar destinasyonu vd.) belirleyeceğiz, kentin turizm haritasını ortaya çıka- racağız.

*Turizm Eylem Planı’nı hazırlayarak Bırkleyn, Hilar, Asur Kral Mezarlıkları, Hassuni mağaraları, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi gibi her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilen binlerce yıllık tarihe sahip bu kültürel değerlerimizin tanıtımını yaparak, ilçelerimizde turizmin gelişmesine öncülük edeceğiz.

*Hani ilçesinde sağlık turizmi kapsamında ziyaretçi alan ve şifalı kabul edilen Ankaris (Aynqaris) suyu kaynağı peyzaj düzenleme çalışmaları yapacağız.

*Özellikle Ergani, Çermik ve Kulp’ta bağbozumu dönemlerinde üzüm toplama sürecinden başlayarak şıra, sucuk, pestil gibi ürünlerin yapım aşamasına katılmak gözlem ve üretilen ürünlerin satın alınmasını da kapsayan turlar organize edeceğiz.

*Ergani’de İstasyon Parkı’ndaki Hangarı Çayönü Bölgesinin Neolitik Döneminden kalma tarımsal aletlerin prototipleri ve o süreci anlatan sergi, teşhir gibi etkinliklerle bir çalışma yapacağız.

*Çermik ve çevresi tarih boyunca oldukça etkin bir tektonizmanın etkisi altında kalmış ve bu nedenle de jeotermal kaynak suları açısından zenginleşerek bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Çermik’te termal turizmi güçlendirecek çalışmalar yürüteceğiz.

*Merkez Bağlar ilçemizin yanı sıra, Bismil, Çınar, Eğil, Lice, Kocaköy, Hazro ve Ergani İlçe belediyelerimizle birlikte Kültür Merkezleri ve Kültür Evleri yapacağız. Köylerde yurttaşlarla da konuşarak aynı zamanda kültürümüzün bir parçası olan taziye için yapılan evlerini aynı zamanda halk kültür evleri olarak işlevlendireceğiz.

*Tiyatro festivali, Müzik festivali, Uluslararası FilmAmed Sinema Festivali, Grafiti Festivali, Kadın Filmleri Festivali, Edebiyat Günleri, Çocuk Festivalleri, Gençlik Festivalleri, ilçelerde yerel festivaller gibi etkinlikler gerçekleştireceğiz.

YENİDEN ÇOK DİLLİ BELEDİYECİLİK!

Amed çok dilli bir kenttir. Geçmişten günümüze Kürtlerin, Türklerin ve Ermenilerin ortak vatanı olmuştur. Anadil insanın varlık gerekçesidir. Çok dilli ve çok kültürlü belediyecilik, Amed halkının demokratik ve özgürce yaşayabilmesi için bir gerekliliktir. Amed Büyükşehir Belediyesi'nde verilecek tüm hizmetlerin çok dilli olmasını yeniden sağlayacağız. Amed’in ruhunu ve kültürünü belediyemize yansıtacağız.

*Kayyımlar tarafından kapatılan Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüklerini yeniden açıp, tüm yerel yönetim hizmetlerini çok dilli sunacağız.

*’Önce Söz Vardı’ projesiyle halk edebiyatının sözlü eserlerini, çok dilli olacak şekilde derleyip yayınlayacağız.

*‘Zimanê Me Hebûna Me Ye’ projesiyle kaybolmaya yüz tutmuş yerel kültür ve dillerin korunması, canlandırılıp geliştirilmesi için eğitim çalışmaları, dil kursları, sözlük çalışmaları, çalıştaylar ve forumlar düzenleyeceğiz.

*Çok dilli hizmet veren Zarokîstan, Xalxalok, Ferzad Kemanger, Cegerxwîn ve Aram Tîgran gibi konservatuar, okul, akademi ve kreşlerin sayısını artırarak kuruluş felsefesine uygun etkinlik ve faaliyetler yürüteceğiz.

*‘Zimanê Me Jiyana Me Ye’ projesiyle atölyeler ve kurslar açarak belediyede çalışan emekçilere ve halka yönelik dil eğitimleri vereceğiz.

*Kolektif hafızanın yeni kuşaklara aktarımını sağlamak için çocuk oyunları ve hikaye/masallarını derleyerek Masal Evleri/Mala Çirokbêjan inşa edeceğiz.

*Çocuk tiyatrolarını anadilinde yeniden canlandırarak çocuklarımızı çok dilli oyunlarla buluşturacağız.

İKLİM DOSTU ENERJİ İLE YAŞANILABİLİR BİR KENT!

İklim ve doğa dostu bir enerjiyi savunuyoruz. Tarımsal arazilerin ve yaşam alanların tahribine neden olan HES ve Termik Santral gibi projelere mücadelemizi sürdüreceğiz.

*Amed ve ilçelerinin enerji haritasını çıkaracağız. Bu haritaya uygun fosil yakıt kullanımını azaltacağız.

*Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi iklim dostu alternatif enerji seçeneklerini çoğaltacağız.

*Parkların ve yolların aydınlatılmasında iklim dostu enerji kullanımını yaygınlaştıracağız. 

*Enerji üretmeyi hedefleyen kooperatifleri destekleyeceğiz.

*Enerji üretimiyle ilgili mevzuatların oluşturacak ve ilgili birimleri kuracağız.

*Kendi enerjisini üreten SümerPark gibi uygulamaları yaygınlaştıracağız.

*Diyarbakır’da yerel yönetimler tarafından yapılacak tüm hizmet binalarındaki elektrik enerjisi ile parklarda ve caddelerdeki aydınlatma elemanlarının elektrik enerjisi güneş enerjisi ile sağlayacağız.

*Bununla birlikte, yeni yapılacak yapıların çatısında güneş enerjisi kullanımı teşvik ederken, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız sosyal konutlarda tüm elektrik enerjisini güneş enerjisi ile sağlayacağız.

*2020 yılında pilot olarak seçilecek tarım yoğunluklu kırsal bir köy/mahallede tüm çalışmaların güneş enerjisi ile yürüteceğiz.

*Aldığı rüzgar bakımından Rüzgar Enerjisi Tribünü için en uygun yer olan Karacadağ’da hem rüzgar tribünü hem de güneş enerjisi tarlası kuracağız.

*Kent içerisinde 39 bin m2 alan üzerinde kurulu Mezopotamya Botanik Parkı kuracağız. Botanik Parkı’nda öncelikli olarak kentimizin ve Mezopotamya Bölgesi’nin bitki ve ağaç türlerinden oluşan bahçeler oluşturulacaktır. Botanik Park Tropikal Sera, Boranhane, Endemik Bitkiler, Tıbbi bitkiler, Mezopotamya Asma Bahçeleri, renk bahçeleri, Herbaryumlar ve tohum deposu gibi çeşitli bölümlerden oluşacaktır.

*Ergani’de hem Amed hem de bölgemiz açısından önemli bir merkez olan ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilen Peygamber Dağı’nın çevresini ağaçlandıracağız ve ilgili kurumlar- la birlikte çevre düzenlemesini yapacağız.

*Amed’in her bir ilçesinde ağaçlandırma yaparak kent ormanları oluşturacağız.

*Çermik, Çüngüş, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice gibi ilçelerimizin birçoğunda park ve çocuk oyun alanı bulunmamaktadır. Öncelikle parkı ve çocuk oyun alanı olmayan ilçelerimizden başlayarak birer park ve çocuk oyun alanları oluşturulacaktır. Parksız ve çocuk oyun alanı olmayan ilçemiz kalmayacak.

*Eğil Dicle Barajı ve Dicle Kral Kızı çevresinde bulunan mesire alanları düzenleyerek halkın hizmetine açacağız.

ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Kentler beton yığınlarına dönüştüren kapitalist sistemin Amed’i esir almasına izin vermeyeceğiz. Yakılarak sermayeye peşkeş çekilen ormanlarımızı savunacağız. Amed’e nefes veren ormanların talan edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dili olmayan ağacın sesi olacağız.

*Ormanlarımızı korumak ve farkındalık hizmetlerini yürütmek üzere birimler kuracağız. Tahrip edilen ve yakılan ormanları ‘We Şewitand Emê Şîn Bikin’ kampanyası ile yeniden ağaçlandıracağız.

*Belediyelere ait fidan üretimini sağlayacak olan fidan kooperatiflerini çoğaltacağız. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtacağız.

*Var olan kent ormanlarına yönelik hiçbir tahribata izin vermeyeceğiz.

*İtfaiyeler bünyesinde acil müdahale birimleri, kırsalda ise içinde gerekli malzeme ve ekipmanların olduğu ‘Orman Evleri’ kuracağız.

*Kayapınar İlçesi Talaytepe ve Mastfroş Tepe arasında bulunan Amed Kent Ormanı ve Kent Parkı 6500 dönüm alanın 2900 dönümlük alanda ilan edilen yapı rezerv alanı kararına karşı yeşil alanlarımızı koruyacağız. 2014 yılında hazırlanan ve ağaçlık alan, piknik alanları, oyun alanları, seyir terasları, spor alanları, kentsel tarım alanları, yüzme havuzları, göletler, şelaleler ve doğal yürüyüş parkurlarından oluşan Kent Ormanı ve Kent Parkı projemizi devam ettirerek yeni gelişen yerleşim alanlarına ekolojik, çevresel, fiziksel, rekreasyonel ve sosyal açıdan katkılar sağlayacağız.

*Kent Parkı’nın içinde hem Diyarbakır hem de bölgedeki çeşitli yapıların maketlerinin yapıldığı ve sergilendiği Minia-Mezopotamya kuracağız.

HERKESİN SUYA ERİŞİM HAKKINI KORUYACAĞIZ!

Su, tüm canlılar için yaşam hakkıdır. Amed kent merkezi içilebilir musluk suyuna sahip nadir yerlerden biridir ve bu hizmet daha önceki yerel yönetimlerimiz tarafından hayata geçirilmiştir. Amed halkının yeterli miktarda kaliteli suya erişimini sağlayacağız. Suyun ticarileştirilmesine karşıyız. Amed halkı ile birlikte Amed’e ait su kaynaklarının ve su havzalarının kullanımını demokratik katılımcı yöntemlerle belirleyeceğiz.

*Rekreasyon, dere ıslahı gibi koruma amaçlı yapılan çalışmaların su varlığının çevresiyle uyumunu dikkate alacağız.

*Suyun tasarruflu ve adil kullanımı hedefiyle, kuraklık haritaları çıkaracağız.

*Kaniyên Gel adıyla mahallelerde halk çeşmelerini yaygınlaştıracağız.

*Her haneye 10 metreküp suyun ücretsiz dağıtımına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

*Geçimlik tarım için gereken suyu ücretsiz vereceğiz.

*İlçe ve köylerimizin sağlıklı suya erişimi için altyapı çalışmalarına devam edeceğiz.

HERKES İÇİN DOĞAL VE UCUZ GIDA!

Doğal üretimi destekliyoruz. Amed’in doğal ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlayacağız. Aracıların olmadığı bir üretim ve tüketim sisteminin inşa edilmesinin mücadelesini vereceğiz. Sağlıklı, ucuz ve doğal gıdaya ulaşımı Amedlilerin vazgeçilmez ve ertelenemez bir hakkı olarak görüyoruz.

*Gıdada kendine yetebilen kent modeline geçme çalışmalarına devam edeceğiz. Halka sağlıklı gıda temin edebilmek için doğal ürün pazarlarını ve kent bostanlarını yaygınlaştıracağız.

*Yurttaşlardan gelen şikâyetleri hızla değerlendirip işyerlerinin denetim ve kontrollerini zamanında yapacağız.

*Doğal tarım kooperatifleri ile gıda topluluklarının yaygınlaşmasını sağlayarak endüstriyel gıda işletmeciliğinin büyüttüğü tekelleşmenin önüne geçecek uygulamalar geliştireceğiz.

*Beslenme ve güvenli gıda tüketimi konusunda halka yönelik eğitici çalışmalar yürüteceğiz. • Hijyen koşullarını yerine getiren işletmelere Beyaz Bayrak verme uygulamasına devam edeceğiz.

*Alt gelir grubundaki yurttaşlarımıza ucuz ve sağlıklı ekmek sunabilmek için halk ekmek fabrikası ve satışların yapılacağı halk ekmek büfeleri açacağız.

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ!

Engelli yurttaşlara engel üreten bir kent olmayacağız. Engelli yurttaşlar için erişilebilir bir belediyeciliği savunuyoruz. Amed’te yaşayan engelli yurttaşımızın yaşadığı sorunlara gerçek ve kalıcı çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

*Toplu ulaşımdan, caddelere, kaldırımlara, akıllı/sesli duraklara ve trafik ışıklarına, imar uygu- lamalarına kadar tüm alanlarda Amed’i engelliler için yaşanılır bir hale getireceğiz.

*Belediyede engelli personeli istihdam kotalarını cinsiyet eşitliğini gözeterek uygulamaya devam edeceğiz.

*Her kentte sorun ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla engelli haritası çıkaracağız. Bu harita doğrultusunda engellilerin ihtiyaçları temelinde tasarlanmış mekânlarda yaşama etkin katılmalarını sağlayacağız.

*Görme engellilere yönelik sesli kütüphane ve internet erişim odası kuracağız. Belediyelerde Braille alfabesi ve işaret dili eğitimi almış personel istihdam edeceğiz.

*Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tümünün engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde olmasını sağlayacağız. Şehirlerde engelli servis araçları hizmetini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

*Bakım ihtiyacı olan engelliler için evde bakım desteklerini arttıracağız.

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN DAHA ÇOK SPOR

Belediyemiz, kitle sporunun gelişmesini hedefler. Sporu barış içinde kardeşçe bir dayanışmanın unsuru olarak görüyoruz. Endüstriyel spor anlayışına karşı amatör sporcuların yanında olacağız. Sporu sokakta büyüteceğiz, geliştireceğiz.

*Halkımızın tüm kesimlerinin sportif aktivitelerden ücretsiz yararlanabileceği kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve semt sahaları inşa etmeye devam edeceğiz.

*Doğada spor faaliyetlerine “Doğa ile Bütünleş, Spor ile Özgürleş” adıyla devam edeceğiz.

*Parklar başta olmak üzere uygun bütün alanlara spor aletleri ile donatmaya ve yürüyüş yollarını artırmaya devam edeceğiz.

*Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi dallarda Amed Sokak Turnuvaları adı ile mahalle- lerde barışı ve dayanışmayı hedefleyen sportif turnuvaları yapacağız.

*Amatör sporcularımızı, amatör kulüplerimizi ve yerel spor aktivitelerini destekleyeceğiz.

*Lice, Dicle, Hani, Çınar, Eğil, Çermik, Çüngüş, Kocaköy ve Kulp ilçelerine futbol, basketbol-voleybol, açık hava spor aletleri ve spor aktivite alanlarından oluşan spor kompleksleri yapacağız.

*Bağlar ve Kayapınar ilçelerimizde eğitim ve eğlence amaçlı Su Sporları Kampüsü kuracağız. Eğitim amaçlı kapalı yüzme havuzlarında her mevsim yüzme kursları, dalgıç okulu, su altı arama ve kurtarma eğitimleri ile cankurtaran eğitimleri vereceğiz. Yine yerel düzeyde okullar arası yüzme yarışları yapacağız

*Ergani’de Yamaç Paraşütü sporunun altyapısını geliştireceğiz.

*Büyükşehir belediyesi olarak, İlçe belediyelerimiz ile işbirliği içinde spor okulları açacağız. Her yıl açılan yaz spor okullarında 7-17 yaşlarında onbinlerce gencimizin farklı branşlarda eğitim almalarına olanak sağlayacağız.

*Her yıl Mart ayında Amed Newroz Maratonu ve Halk Koşusu düzenleyeceğiz. Başlangıçta ulusal olarak organize edilen Newroz Maratonu’nu daha sonra uluslararası bir Maratona dönüştüreceğiz.

*Irkçı saldırılara maruz kalan kentimizin takımı Amedspor’un büyümesi ve gelişmesi için imkan sağlayacağız.

GENÇ BAŞLADIK GENÇ BAŞARACAĞIZ!

Gençler toplumun dünü, bugünü ve yarınıdır, zamanın ruhunu yakalamak, toplumu değiştirmek ancak gençliğin öncülük edeceği politikalarla mümkündür. Yerel yönetim anlayışımız gençleri özne olarak kabul eder ve iradesini esas alır. Yerel yönetimler gençliğin siyasete doğrudan ve aktif katılımının ve eşit temsil edilmesi açısından önemli bir alandır. Belediye olarak tüm politikalarımızı gençlerle ortaklaşarak şeffaf, katılımcı ve özgürlükçü bir anlayışla yürüteceğiz.

*Kayyımın kapattığı bütün gençlik ve destek merkezlerini yeniden gençlerin hizmetine sunacağız.

*Gençlik meclisleri ile birlikte kentin ve yerel yönetimlerin karar süreçlerine aktif katılımlarını sağlayacağız. Üç ayda bir Gençlik Meclisleri ile toplantılar yapacağız.

*İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için Öğrenci Yurdu yapacağız.

*Uyuşturucu madde bağımlılığını önlemek için Psiko-Sosyal Destek Merkezleri açacağız.

*Gençlerin kültür, sanat ve sportif faaliyetlerinden indirimli faydalanabilecekleri CIWANKART hizmetini sağlayacağız.

*Farklı ülkeler arasında gençlerin birbirini tanıması, sosyal ve kültürel alışverişlerin gerçekleşebilmesi için Gençlik Turları organize edeceğiz.

*Amed’de bilimsel bilgi üretiminin temelini oluşturmak Gençlik Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız. Bu merkezde gençlerimiz bilimin temel prensiplerini, bilim ve teknolojinin günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini anlayacak, Fen ve matematik derslerinde gördükleri konuları, bilim merkezindeki öğrenme istasyonlarında ve aktif deney laboratuarlarında uygulayarak kalıcı şekilde öğreneceklerdir.

*Gençlerimizin sosyal-bilim alanında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, içerisinde eğitim salonunda bulunan ve teleskopla gözlem yapılabilen Amed Astronomi ve Gözlemevi yapacağız.

*İmkanı kısıtlı gençlerimizin tatillerde yararlanabileceği, bilim, sosyal, kültürel faaliyetleri içinde barındıran kamplar organize edeceğiz. Diyarbakır’ın Eğil, Dicle, Yenişehir Fidanlığı, Lice Bırkleyn’de gençlik kampları kurularak gençlerimizin buralarda sosyal ve kültürel çalışmalarla buluşturacağız.

*Gençlerimizi kendi tarihi ve kültürü ile tanışma fırsatı yaratmak, doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla çeşitli dönemlerde Amed’de ve bölgemizin tarihi, kültürel değerlerine ve doğal güzelliklerimize geziler düzenleyeceğiz. Her yıl ilçe belediyelerimiz ile birlikte 5.000 gencimi- zi bu gezilere katmayı hedeflemekteyiz.

AMED ÇOCUKLARIN KENTİ OLACAK!

Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Amed’in çocuklarının özgür ve mutlu bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Kentimizin çocukları anadilinde ve nitelikli eğitim almalı, yarınlara emin adımlara yürüyebilmelidir. Amed’i çocuklar için güvenli ve sağlıklı bir kente dönüştüreceğiz.

*Çocuklar için anadilinde eğitim veren kreşler, atölyeler, kurslar açmaya devam edeceğiz. 

*Spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezlerini yaygınlaştıracağız.

*İlçe ve köylerimizde çocukların yaz-kış yararlanabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri Mobil Oyun Alanları inşa edeceğiz.

*Uyuşturucu madde kullanımı, cinsel istismar ve çocuk yaşta evlilikleri önleyecek politikaları hayata geçirmek için Mobil Zarok Birimleri kuracağız.

*Cezaevlerindeki çocuklara dayanışmak için STÖ’lerle işbirliği yapacağız.

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK, SOSYAL EŞİTLİK

İktidarın neden olduğu ekonomik kriz en çok kentimizin emekçilerini ve kadınlarını etkiledi. Bizler, Amed’te her geçen büyüyen işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Amed’te derin- leşen ekonomik adaletsizlikle mücadele edeceğiz. İnsanları yoksullaştırıp yardıma muhtaç eden kapitalist iktidar anlayışına karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Amed’teki yoksulluğu dayanışma kültürümüzle aşacağız.

*Yoksullukla mücadele için Sarmaşık Derneği deneyimini referans alarak Sarmaşık Kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile ihtiyacı olan kişilerin gıda, giyecek, eşya gibi ihtiyaçlarını karşılayacağız.

*Engellilere, yaşlılara, çocuklara, kadınlara, yoksullara, mültecilere ve dezavantajlı gruplara öncelik veren sosyal hizmetler sağlayacağız.

*Dicle Üniversitesi’nde gençlerimiz için sabahları ücretsiz sıcak çorba hizmeti sağlayacağız. Yaşlı yurttaşların belediyelerimize ait sağlık, spor, kültür ve sanat merkezlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

*Yaşlı yurttaşların yetenek ve deneyimlerine göre üretime gönüllü katılım imkânı sağlayacağız. Yaşlı bireylere yönelik bölgesel gezi organizasyonları düzenleyeceğiz.

*Belediyemiz bünyesinde yoksulluk ile mücadele etmek ve yoksulluğa kalıcı çözümler bulmak amacıyla, kentin bütün dinamikleri ile ortak çalışmalar yürütecek olan Yoksullukla Mücadele Birimi kuracağız.

*Düzenli bir işi ve geliri olmayan ailelerimizin haftalık veya aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacağı gıda bankalarını yeniden açacağız.

DOĞAL AFETLERE HAZIRLIKLI BİR AMED

Kentlerin ve köylerin her türlü doğal ve beşeri afete karşı hazırlıklı hale getirilmesi yerel yönetimlerin en önemli görevlerindendir. Belediyemiz daha önce hazırlanan Acil Eylem Afet Planı güncel hale getirecek ve Amed’in her türlü doğal ve beşeri afete hazırlıklı olmasını sağlayacaktır.

*Acil Afet Eylem Planı ile doğrultusunda kentimizi afetlere karşı korumaya hazır hale getireceğiz.

*Göç ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı kriz koordinasyon merkezleri kuracağız. 

*Kentlerimizde olası afetlere karşı Acil Toplanma Alanlarını oluşturacağız.

*Son yıllarda kentlerimizde sık görünen sel afetlerinin yaşanmasını engellemek için yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde etkili olan erken uyarı birimleri kuracağız.

*Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ve drenaj kanalları ile mevcut yağmursuyu kanallarını iklim koşullarına ve yağış yoğunluğuna uygun hale getirip bakımlarını düzenli yapacağız.

*Olmayan yerlerde yağmursuyu kanallarının yapımına öncelik vereceğiz.

*Doğal afet riski altındaki alanlarda (kaya düşmesi, dere-göl taşması, heyelan vb.gibi) ve jeolojik bakımdan uygun olmayan bölgelerdeki yapılaşmaya son vereceğiz.

HAYVANLARIN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

Amed’i sokak hayvanları için daha yaşanabilir hale getireceğiz. Belediye çalışmalarımızı Hayvan Hakları Bildirgesi’ne uygun şekilde yürüteceğiz. Sesi olmayan sokak hayvanlarının sesi olacağız.

*Belediyelerimizde Sokak Hayvanlarına Veterinerlik Hizmetini yerine getireceğiz. 

*Merkezi parklarda hayvanların barınabileceği alanlar ayıracağız.

*Şehrimizde yaşayan sokak hayvanlarının düzenli olarak yaşadıkları alanlar tespit edilerek barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacağız.

*Sokakta yaşayan hayvanların maruz kaldığı insan şiddetine karşı önlemler alacağız, hayvan hakları ile ilgili çocuklara yönelik eğitimleri arttıracağız.

*Doğada yaşayan canlıların çeşitliliğini hedef alan her türlü kaçak ve bilinçsiz avcılığın yapılmasını halkımızla ile birlikte ‘Doğamıza Sahip Çıkıyoruz’ şiarı ile engelleyeceğiz.

HALKLARIN VE İNANÇLARIN KENTİ AMED

Köklü bir tarihe ve medeniyete ev sahipliği yapmış Amed’in ruhunu büyüteceğiz. Amed’te yaşayan tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için eşit hizmetler sunacağız. İnançlar ve halklar arasından asla ayrım yapmayacağız.

*Tüm inançların ibadet yerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediye hizmetlerini ücretsiz şekilde sağlayacağız.

*İnançlar, kültürler ve toplumsal hafıza konusunda çalışma yapan kurumları desteklemeye devam edeceğiz.

*İnanç merkezleri için ihtiyaç halinde yer tahsisi, restorasyon veya inşa desteği vereceğiz.

*Farklı inançların hizmet gördüğü ve kutsal kabul ettiği yaşam alanlarının, eğitim kurumlarının ve ibadethanelerin varlıklarını sürdürmelerine destek vereceğiz.

*Cenaze, mezarlık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştireceğiz ve taziye evlerinin sayısını arttıracağız.

HAK TEMELLİ EMEĞİN KENTİ AMED

Daha çok emek, daha çok hak diyeceğiz. Belediyemizde iş güvencesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini temel alarak her türlü emek sömürüsüne karşı politikalar oluşturup hayata geçireceğiz. Cinsiyet eşitlikçi ve hak temelli bir istihdam politikasından yana olacağız. Amed Belediyesi emekçilerin belediyesi olacak.

*Emek alanında cinsiyet eşitlikçi ve hak temelli bir istihdam politikası uygulayacağız. 

*Belediyemizde işçilerin istihdamında “eşit işe, eşit ücret” ilkesini benimseyeceğiz.

*Sendikalarla yapılan toplu iş sözleşmelerini çağdaş ve evrensel haklar bağlamında genişleteceğiz.

*Sözleşmelerde daha önce yer alan babalık izni ve şiddet şerhi gibi ilkeleri korumaya devam edeceğiz.

*Taşeronluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz.

*Belediye emekçileri için ücretsiz kreş hizmeti vereceğiz.

*21 Mart’ı tüm emekçiler için, 8 Mart ve 25 Kasım’ı da kadın emekçiler için idari tatil olarak kabul edeceğiz.

SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN SAĞLIKLI BİR KENT

Beslenmeden yaşam koşullarına kadar her alanda sağlıklı yaşam hakkını savunuyoruz. Sağlık hakkını temel insan hakkı olarak görüyoruz. Amed’te yaşayan herkesin dil, din, sınıf ve milliyet ayrımı gözetmeksizin belediyemizin sağlık hizmetlerinden eşit faydalanmasını sağlayacağız. Ücretsiz ve anadilinde sağlık hizmeti belediyemizin öncelikleri arasında olmaya devam edecek.

*Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri amacıyla ‘Halk Sağlığı Birimleri ve Halk Sağlığı Merkezleri’ni kuracağız.

*Mahalle ve köylerde gezici sağlık birimleri ile sağlık taramaları yapacağız. 

*Mültecilerin anadilinde sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacağız.

*Sağlık alanındaki sorunların çözümlerin tartışıldığı ve yerel yönetimlerimizin sağlık politikalarını oluşturmak amacıyla Sağlık Meclislerini kuracağız.

*Hastaların sağlık merkezi veya hastanelere taşınması için ücretsiz servis aracı hizmetini sunacağız.

*Şehir ve ilçe merkezleri dışında ikamet eden yurttaşlarımızın kentimizde bulunan hastanelere tedaviye geldikleri zaman, ihtiyaç halinde yararlanabilecekleri misafirhanelerin sayısını arttıracağız.

YERELİ EVRENSEL İLE BULUŞTURAN AMED

Halkların özgürlüğüne, kardeşliğine ve dayanışmasına katkı sunacak ilişkileri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek için kardeş belediyecilik uygulamasını savunuyoruz. Kardeş belediyecilik anlayışımızı büyüteceğiz.

*Demokratik kent deneyimlerini paylaşarak; tarihsel, kültürel, sosyal, ekolojik ve ekonomik dayanışma ağlarını büyüteceğiz.

*Diğer belediyelerle beraber işbirliği yaparak halk diplomasisini geliştireceğiz.

*Bu plan doğrultusunda yerel demokrasi deneyimlerinin aktarılması ve kazanımların ortaklaştırılması için yerel demokrasi planını oluşturacağız.

*Yerel demokrasinin güçlenmesi için kurultaylar, çalıştaylar, konferanslar ve forumlar düzenleyeceğiz.

*Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ve diğer evrensel hukuk antlaşmalarına konulan şerhlerin kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

SURİÇİ ORTAK DÜNYAMIZDIR, YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ!

Sur ilçesini tarihsel ve kültürel miras kenti ilan ediyoruz. Sokağa çıkma yasaklarında tahrip edilen Suriçi’ini yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Yaratılan tahribatı gidermek belediyemizin temel önceliği olacaktır. Sur’u hep beraber büyütüp, güçlendireceğiz. Sur, Amed’tir. Amed Sur’dur.

*Suriçi’nin tarihsel dokusunu koruyarak ve üzerinde yaşayan topluluklarla birlikte yeniden inşa edeceğiz.

*Sur’daki tarihsel ve toplumsal yıkımların her birimizin yüreğinde açtığı derin yaraları kapatacağız.

*Sur için emek veren, mücadele eden, yüreği Sur’da atan herkes ile birlikte Sur’u yöneteceğiz. Sur’daki toplumsal dayanışmayı yeniden öreceğiz.

*UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin onayladığı Alan Yönetim Planı’nı uygulamak için kurulan ve kayyım tarafından kapatılan Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanlığı’nı yeniden açacağız.

*Suriçi’nde yaratılan tahribatlara yasal zemin oluşturmak amacıyla iki kez revize edilen Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı’nı (KAİP) tarihsel dokuyu bozmayacak şekilde eski haline getireceğiz ve verilen zararları telafi edeceğiz.

*Koruma Amaçlı İmar Planı kararları, Alan Yönetim Planı, Koruma Kurulu Kararlarındaki Arkeolojik Parklar dışında arkeolojik tabakayı örten başka parkların yapılmasına izin vermeyeceğiz.

*Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımın olacağı ‘Sur’a Saygı’ temalı bir çok kültürel ve sanatsal etkinlik yapacağız.

*Sur’u belli bir kesime, sermaye veya iktidar grubuna teslim etmeyeceğiz. Sur’a kendi özgün kimliğini yeniden kazandıracağız. Sur’un tek tipleştirilmemesi için etkin planlar yapacak ve bunun için mücadele edeceğiz.

*6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması, mahallelerin uluslararası uzman heyetlere ve ilgili kent dinamiklerinin incelemesine açılması için ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunacağız.

*Sur’da yıkımın önüne geçeceğiz. Acele kamulaştırma adlı altında şu ana kadar yapılan uygulamalara yasal itirazlarda bulunacak ve bunun için mücadele edeceğiz.

*Sur’da riskli alanlar için kentsel dönüşümü azami katılımcılık gözeterek yerinde dönüşümle yapacağız.

*Barınma temel insan hakkıdır. Yıkılan mahallelerde yapılan yeni evlerin satışını durduracak ve yapılan evlerin yurttaşların barınma ihtiyacı için kullanılması için mücadele edeceğiz.

*Henüz inşaatın başlamadığı parsellerde mülk sahiplerinin Sur’un kültürel ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde kendi evlerini inşa edebilmeleri için teknik destek vereceğiz.

*Evlerini terk etmek zorunda kalan Sur halkının evlerine dönebilmesi için BM ilkelerini esas alarak etkin bir kamuoyu oluşturup mücadele yürüteceğiz.

*Sur halkının kültüründen uzaklaştırılıp asimile edilmesine, ekonomik olarak yoksullaştırılmasına, toplumu tek tipleştirme aracı olarak kullanılan TOKİ konutlarına borçlandırma ve takas yoluyla mahkûm edilmesine karşı etkin bir mücadele sürdüreceğiz.

DİCLE ÖZGÜR AKACAK, HEVSEL REYHAN KOKACAK!

Dicle Nehri Amed’i besler, büyütür. Dicle Nehri’ne yapılan tahribatı önlemeyi hedefliyoruz. Amed’e nefes aldıran, Amed’i Amed yapan Hevsel Bahçeleri uluslararası doğa hazinesi geline getirmek belediyemizin öncelikleri arasında olacaktır.

*Nehir statüsünden tanımsız/isimsiz su statüsüne alınan Dicle Nehri’ni tekrar nehir vasfına kavuşturacağız.

*Dicle Nehrinin doğal yapısını tahrip eden ve ıslah adı altında yapılan Dicle Vadisi rant ve talan projesine son vereceğiz.

*UNESCO’nun koruması altında olan Dicle Vadisi’nin yapı rezerv alanı olmasına, HES ve kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceğiz.

*Kum ocaklarının ve kirletici unsurların Dicle’yi tahrip etmesini engelleyeceğiz. Ekoloji ve STK’lar ile birlikte çeşitli kampanyalar düzenleyeceğiz.

*Dicle Nehri ve çevresindeki bitki örtüsüne, yaban hayatına ve endemik türlerin yaşam alanla- rına zarar vermeden tabiat bütünlüğü içerisinde Dicle Nehri Restorasyonu’nu ve nehrin toplumla sosyal-ekolojik yapıyla buluşmasını sağlayacak Dicle Vadisi (Hevsel Bahçeleri) Doğa Parkı projesini hayata geçireceğiz.

*Doğa Parkı’nın içerisinde dezavantajlı kesimleri de göz önünde bulunduran doğal yürüyüş yolları, bisiklet yolları, hem büyüklere hem de çocuklara birkaç noktada küçük çapta dinlenme ve hareket için yaratılan alanlar (ahşap ağırlıklı, spor, macera alanı, zeka oyunları vb.) ile rehberlik, bisiklet ve kayık kiralanması hizmetleri ile kamp alanını kuracağız.

*Hevsel ve Dicle vadisinde eskiden üretilen geleneksel ürünlerin(karpuz, şeftali, reyhan vb.) yeniden üretimini sağlayacağız. Bostancıları bir araya getirerek üretilen ürünlerin yurttaşlara ulaşımı için nakliye ve Pazar yeri desteği sunacağız.

*Hevsel bahçelerinde bulunan 3 adet tarihi değirmeni restore ederek ziyarete açacağız.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER