Eğitim Sen Başkanı Aydoğan: Eğitim sisteminin fotoğrafı Aladağ faciası

EĞİTİM- Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğitim sistemindeki sorunlara dair bir rapor hazırlayıp, 4+4+4 sistemi ile birlikte eğitimin özelleştirildiğini ve dinselleştirildiğini söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Aladağ Öğrenci Yurdu faciasının da eğitim sisteminin fotoğrafı olduğunu ifade etti.

Eğitim Sen Başkanı Aydoğan: Eğitim sisteminin fotoğrafı Aladağ faciası

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalınmasıyla başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi eğitimdeki sorunlara dair bir rapor hazırladı. Raporu, sendikanın Genel Merkez binasında yapılan basın toplantısında Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan paylaştı.

Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 9 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı 2017-2018 eğitim öğretim yılsonu örgün eğitim istatistiklerinin eğitim sisteminin iktidar eliyle nasıl tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklediğini açıkça gösterdiğini ifade etti.

‘LİYAKAT KRİTERLERİ KALDIRILDI’

AKP'nin iktidara gelmesi ve 2012'de 4+4+4 sistemini getirmesinin ardından eğitimde sorunların arttığını dile getiren Aydoğan, "Özellikle 15 Temmuz sonrasındaki hukuksuz ihraçlarda, hızlıca sözleşmeli öğretmenliğin hayata geçirilmesi ardından liyakat kriterlerin kaldırılması, okul idarecilerin tek bir sendikadan seçildiği bir kuşatma ile karşı karşıya” olduklarını belirtti.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin, ya devlet okullarında ya da özel okullarda ücretli köleliğe maruz bırakıldığını söyleyen Aydoğan, öğrencilerin ise her türlü bilimsel ve kamusal eğitimin aşındırıldığı bir süreç ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

'OKULLAŞMA ORANI AZALDI'

4+4+4 sistemiyle birlikte iktidar tarafından okullaşma oranının artacağının söylendiğini, ancak yayınlanan verilerde bunun istenen şekilde olmadığını belirten Aydoğan, şunları söyledi:  "Son 6 yılın en dikkat çekici verisi, ilkokulda okullaşma oranının yüzde 98,86’dan yüzde 91,54’e düşmesi, ortaokulda okullaşma oranının 6 yıl içinde çok az bir artışla yüzde 93,09’dan yüzde 94,47’ye çıkmasıdır. Türkiye’de bütün eğitim kademelerinde okullaşma açısından ülke ortalamasının altında olan iller Gümüşhane, Kahramanmaraş ve Yozgat’tır." 

 'EN FAZLA ÖZELLEŞME OKUL ÖNCESİNDE'

Eğitim Sen Başkanı Aydoğan, okullarda özelleşme politikasının 2018-2019 yılında da devam edeceğini belirtti.

Türkiye'de en fazla özelleşmenin yaşandığı alanın okul öncesi eğitim olduğunu belirterek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyet gösteren 11 bin 694 özel okulun 5 bin 218’inin özel okul öncesi eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Aydoğan, "Sadece bir yıl içinde özel okul öncesi eğitim kurumları sayısında 588 gibi yüksek bir artış gerçekleşti. Aynı dönemde öğrenci sayısı önceki yıllardan farklı olarak 35 bin artmıştır" diye belirtti. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarına il bazında bakıldığında yine olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalındığını belirten Aydoğan, okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının altında olan illeri şöyle sıraladı: İstanbul, Ankara, Adana, Maraş, Osmaniye, Yozgat, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Elazığ, Van, Muş, Bitlis, Antep, Urfa ve Mardin. 

DEVLETE AİT İLKOKUL SAYISI 4 BİN AZALDI

Eğitimdeki özelleştirme ve dinselleştirmenin de 4+4+4 sistemi dayatmasıyla geldiğini ve o dönemden bugüne eğitimde yaşananların kendilerini doğruladığının ifade eden Aydoğan, devamında şunları söyledi: 

"Devlet okullarında 2012-2013 yılında 28 bin 177 ilkokul, 16 bin 83 ortaokul varken, bu sayı 2017-2018 yılında 23 bin 349 ilkokul ve 16 bin 875 ortaokul olarak açıklandı. Yine 2012-2013 yılları arasında ilkokula 6 milyon 426 bin 529 öğrenci, ortaokula 5 milyon 402 bin 692 öğrenci giderken bu sayı geçtiğimiz dönemde ilkokulda 4 milyon 870 bin 859 ve ilkokulda ise 5 milyon 77 bin 153 oldu. 

Devlete ait ilkokul sayısının 4 bin 828 azalması dikkat çekicidir. Aynı dönemde devlet okullarına giden öğrenci sayısındaki azalış ilkokulda 556 bini, ortaokulda ise 326 bini bulmuştur. Özel okullarda ise, 2012-2013 yılında 992 ilkokul, 904 ortaokul olan özel okul sayısı 2017-2018 yılında bin 618 ilkokul ve bin 869 ortaokul olmuştur. Türkiye’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle toplam 11 bin 694 özel öğretim kurumu (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) bulunmaktadır. 4+4+4 öncesinde Türkiye’deki özel okulların (4 bin 664 adet) resmi okullara oranı yüzde 10’dur. Eğitimde 4+4+4 dayatması ile belirgin artış gösteren özel okulların resmi okullara oranı 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yüzde 18’e dayanmıştır.”

ÖZEL MESLEK LİSELERİNE GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI 25 KAT ARTTI

Aydoğan, yine Türkiye’de 2012-2013 yıllarında sadece 885 özel lise varken, son 6 yıl içinde bu sayının üç kat arttığını, 2011-2012 yıllarında sadece 45 özel meslek lisesi varken, son 6 yıl içinde kamu kaynaklarıyla yapılan doğrudan destek ve teşvikler sonucunda okul sayısı 8,5 kat arttığını 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle bu sayının 383 olduğunu paylaştı.

Aynı dönemde özel meslek liselerine giden öğrenci sayısı ise tam 25 kat artış göstererek 4 bin 348’den 109 bin 113’e yükseldi.

İMAM HATİP’LERE DAİR ÖZEL POLİTİKA 

Özelleştirmenin yanı sıra öğrencilere İmam Hatip okullarına gitmelerinin dayatıldığını belirten Aydoğan, şu verileri paylaştı: 

"2012-2013 eğitim öğretim yılında 730’u bağımsız, 369’u İmam Hatip Lisesi (İHL) bünyesinde toplam bin 99 imam hatip ortaokulu varken 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 859’u bağımsız, 427’si İHL bünyesinde olmak üzere toplam 3 bin 286 imam hatip ortaokulu bulunmaktadır. İktidar ve MEB’in üstün gayretleriyle bir yıl içinde okul sayısı 615, öğrenci sayısı ise 71 bin 154 artmıştır. İmam hatip ortaokullarında okuyan toplam öğrenci sayısı 2012-2013 eğitim öğretim yılında 94 bin 467 iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yaklaşık 8 kat artarak 723 bin 108 olmuştur. Bu artışın en önemli nedeni MEB’in imam hatip ortaokullarına yönelik özel politikalarıdır.

 2011-2012 eğitim öğretim yılında 537 İHL’de 268 bin 245 öğrenci varken 2017-2018 eğitim öğretim yılında İHL sayısı bin 604’e, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 514 bin 806’ya yükselmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle açık öğretim İHL’de okuyan 112 bin 697 (önceki 138 bin 802) öğrenciyi de eklediğimizde, Türkiye’de İHL’lerde okuyan öğrenci sayısı, toplamda 627 bin 503’tür. "

 'EN FAZLA BÜTÇE İMAM HATİPLERE'

Aydoğan, MEB’in 92 milyar TL’lik 2018 bütçesinden eğitim yatırımları için ayrılan kısmının üçte birinin ‘din öğretimi’ne ayrıldığını ve böylece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün MEB bütçesi içindeki payının 2017’ye göre yüzde 68 artırıldığını da belirtti.

Dini eğitimde payı 7,7 milyar TL’ye çıkaran MEB’in, bütçesinin yüzde 7’sine denk gelen bu kaynağın neredeyse tamamını (yüzde 96) İmam Hatip Liseleri için ayırdığını söyleyen Aydoğan, "2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimde öğrenci başına bin 673 TL; ilköğretimde (ilkokul+ortaokul) öğrenci başına 4 bin 326 TL; genel ortaöğretimde öğrenci başına 6 bin 153 TL; mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına 7 bin 504 TL ayrılırken, İHL’de okuyan öğrenci başına 12 bin 707 TL ayrılmıştır. Benzer durumun 2018-2019 eğitim öğretim yılında sürdürülmesi şaşırtıcı olmayacaktır" diye konuştu.

Eğitim sisteminde karşılaşılan dinselleştirme ve cemaat ortaklıklarına da dikkat çeken Aydoğan, çocukların MEB-cemaat protokolleriyle cemaatlerin eline bırakıldığını kaydetti.

‘ALADAĞ FACİASI, EĞİTİM SİSTEMİNİN FOTOĞRAFI’

Aladağ'da cemaat yurdunda yaşananların Türkiye'deki eğitim sisteminin fotoğrafı olduğunu vurgulayan Aydoğan, eğitimin tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde daha güçlü mücadele yürüteceklerini ifade etti.(Mezopotamya ajansı)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER